Funkcje programu i ich wykorzystanie

Bardzo ważnym parametrem jakościowym programu FleckScore jest uzyskanie oceny sumarycznej budowy ciała zwierzęcia z ocen cząstkowych i opisu wad, na które składają się całościowa ocena ramy ciała (kłody), budowy kończyn i racic oraz wymienia. Udostępniony hodowcom program oceny budowy ciała zwierzęcia jest praktycznym narzędziem umożliwiającym im, jak również uczniom szkół rolniczych, przeprowadzenie takiej oceny we własnym stadzie i doskonalenie jej w praktyce hodowlanej.

Informacje dotyczące poszczególnych cech budowy i ich wad są dostępne dzięki ikonkom informacyjnym zainstalowanym na interfejsie (w menu) programu. Opis liniowych cech budowy ciała zawiera się w skali ocen od 1 do 9, a wady określa się za pomocą odchylenia od tej oceny w skali od 1 do 2 punktów. Program (system) wylicza proponowaną ocenę na podstawie wprowadzonych ocen cząstkowych, które są poprawione na długość użytkowania ocenianego zwierzęcia. Dodatkowe informacje na ten temat zawarte są w menu programu pod ikonką „Wyliczenie oceny sumarycznej“. Proponowana przez program wartość oceny budowy nóg i racic oraz wymienia może być zaakceptowana przez oceniającego lub poprawiona w zakresie +/- 3 punktów. W ten sposób oko oceniającego ma wpływ na proponowaną ocenę i uwzględnienie w niej specyficznych cech budowy ocenianego zwierzęcia. Średnia populacji odpowiada niezależnie od oceny laktacji około 80 punktom przy skali ocen od 68 do 93 punktów u pierwiastek i bardziej rozszerzonej skali ocen u wieloródek.

Dzięki programowi oceny działającemu on-line jest możliwe przeprowadzenie oceny krów w różnym wieku. Otrzymane oceny będą wysłane na podany przez użytkownika adres mailowy, zapamiętane na dysku i wykorzystane do dalszych analiz.

Jako usługę specjalną uruchomiono dla uczniów i organizacji hodowlanych, w celu uczestnictwa w zawodach liniowej oceny budowy ciała zwierzęcia, program do jej przeprowadzenia. Dzięki niemu wystawione przez użytkowników oceny znajdą się, po przesłaniu na określony adres mailowy, w odpowiednim strumieniu danych, który w programie weryfikującym będzie dalej analizowany. Umożliwia to otrzymanie opisu budowy ciała wykonanego przez uczestnika zawodów, który w programie oceny będzie się odnosił do średniego poziomu ocen pozostałych uczestników w celu porównania i obliczenia wielkości odchylenia każdej indywidualnej oceny. Ten program jest dostępny u inż. Ing. Gerald Pollak.

Wprowadzenie do wypełnienia pól w menu programu

  1. Wypełnianie obowiązkowych pól w celu identyfikacji:
    Szczególnie ważne jest prawidłowe podanie numeru laktacji, ponieważ uzależnione jest od tego obliczenie wyniku oceny dla cech związanych z użytkowością mleczną. System dostarcza opis budowy ciała z uwzględnieniem laktacji i odchylenia od średniej populacji oraz rozwoju somatycznego krowy. Dzięki podaniu adresu mailowego w skrzynce pocztowej pojawią się wyniki przeprowadzonej oceny.
  2. Wypełnianie obowiązkowych pól opisu poszczególnych cech i możliwych wad budowy
  3. Potwierdzanie albo zmiana oceny sumarycznej indeksu budowy nóg i racic oraz wymienia
  4. Ikonka „Wyślij teraz“

Dzięki temu wprowadzone oceny budowy ciała zostaną wysłane na podany adres mailowy.

Dalsze pytania dotyczące systemu FleckScore i wykorzystania programu oceny on-line można przesłać na podany w opisie adres mailowy znajdujący się w menu programu pod ikonką „Kontakt“.