Gebruik en voordelen

Het meest belangrijke voordeel van het gebruikmaken van de Fleckscore is het weergeven van cijfers voor de individuele kenmerken, zodat het duidelijk wordt wat de plus- en minpunten van het dier zijn op het gebied van frame, benen en uiers. Tot nu toe was het alleen voor professionele beoordelaars mogelijk om de Fleckscore te beoordelen met behulp van ingewikkelde elektronische apparatuur. Met behulp van deze onlinetool voor de Fleckscore is het ook mogelijk om voor fokkers en scholen het systeem te onderwijzen en in de praktijk toe te passen.

Informatie over de individuele kenmerken en defecten kan worden opgeroepen met de infoknoppen in het online informatieblad. De lineaire individuele kenmerken worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 9. Mogelijke tekortkomingen worden toegewezen door onderscheid te maken tussen 1 en 2. Om de totaalcijfers per kenmerk te berekenen, dit is enkel een voorstel, weegt het systeem de bijdragen van de individuele kenmerken op basis van hun impact op de levensduur. Informatie hierover vindt u onder het menu-item  „Berrekening van totaalcijfers“. Het genoemde voorstel voor “beenwerk” en “uier” kan door de beoordelaar worden geaccepteerd of gewijzigd met +/- 3 punten. Dit betekent dat de beoordelaar hier zelf nog dierspecifiek onderscheid in kan maken. Het populatiegemiddelde wordt weergegeven op een schaal met bereik van 68-93 en komt overeen met ongeveer 80 punten voor jonge koeien en een mogelijke toename bij oudere dieren.

Met het online beoordelingsformulier kunnen dieren van alle leeftijden, aantal afkalvingen en lactatiestadia worden beschreven. De vastgelegde beoordelingen worden naar een eerder ingevuld e-mailadres verzonden en kunnen daar worden gearchiveerd en verwerkt.

Als speciale dienst wordt een evaluatieprogramma aangeboden aan scholen en veeteeltorganisaties voor het houden van veebeoordelingswedstrijden. Na het invullen van het online beoordelingsformulier worden de geregistreerde gegevens van de verzonden e-mail omgezet in een database, die verder verwerkt kan worden met het evaluatieprogramma. Zo is het mogelijk om beoordelingsformulieren van deelnemers te vergelijken met een standaard en zo de afwijkingen van de standaard te berekenen. Hierdoor wordt duidelijk wie het dier het beste heeft beoordeeld en het minste afwijkt van de standaardbeoordeling. Het evaluatieprogramma is op verzoek verkrijgbaar bij Ing. Gerald POLLAK.

Instructies voor voltooiing:


1.    Vul de verplichte velden voor identificatie in:

Het is zeer belangrijk om het juiste lactatienummer in te vullen, omdat de berekening van de resultaten lactatiespecifiek is. Het systeem levert exterieurbeoordeling die de afwijkingen van het populatiegemiddelde over lactaties beschrijven en daarnaast rekening houden met de fysieke ontwikkeling van de koe. De resultaten van het beoordelingsformulier worden verzonden naar het ingevulde e-mailadres.

2.    Vul de verplichte velden van de individuele kenmerken in en beschrijf mogelijke defecten.

3.    Bevestig of wijzig de totaalscores voor het beenwerk en de uiers.

4.    “Nu verzenden” knop
De ingevoerde beschrijving wordt vervolgens naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

Voor verdere vragen over het FleckScore-systeem en het gebruik van het online beoordelingsformulier verwijzen wij u naar het adres dat onder het menu-item  „Contact“ staat.