Flekscore: lineare beoordeling van Fleckvieh

Update 10/2023

Frame


Wordt gemeten op de denkbeeldige lijn in het midden van het kruis.

Wordt gemeten op het dieptste punt van de romp, zonder de navel.

Wordt gemeten tussen de kruisbeenderen.

Wordt voor gemeten op het denkbeeldige punt van de voorbenen tussen de schouderbladen. Wordt achter gemeten op het denkbeeldige punt bij het kruis.

Wordt aan de voorkant gemeten aan het begin van het kruisbeen, aan de achterkant gemeten aan het einde van het kruisbeen.

Bespiering


Beschrijving van de bespiering, analoog aan het EUROP systeem.
68 - 70 P zeer ondermatig bespierd
71 - 73 O- ondermachtig bespierd
74 - 76 O matig bespierd
77 - 79 R- ondergemiddeld bespierd
80 R gemiddeld
81 - 83 R+ licht bovengemiddeld bespierd
84 - 86 U bovengemiddeld bespierd
87 - 89 U+ duidelijk bespierd
90 - 93 E zeer duidelijk bespierd

uier


Beschrijving van de hoek tussen de denkbeeldige verticale lijn tussen de plek waar het vooruier aangehecht is en de plek waar het uier vastzit en overgaat op de buikwand.
Weergave bij de koe Cijfer
0 Tot 10 1
10 Tot 20 2
20 Tot 30 3
30 Tot 40 4
40 Tot 50 5
50 Tot 60 6
60 Tot 70 7
70 Tot 80 8
80 Tot 90 9

Beschrijving van de positie van de voorspenen.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem wijd uit elkaar 1
bovengemiddeld wijd uit elkaar 2
wijd uit elkaar 3
licht wijd uit elkaar 4
centraal geplaatst 5
licht naar binnen geplaatst 6
nauw bij elkaar 7
zeer nauw naar binnen 8
extreem nauw naar binnen 9

Gemeten wordt de lengte van de voorspenen (in cm).
Weergave bij de koe Cijfer
onder 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
over 11 cm 9

Gemeten wordt de dikte van de voorspenen (in cm).
Weergave bij de koe Cijfer
onder 1,50 cm 1
1,50 Tot 1,75 cm 2
1,75 Tot 2,00 cm 3
2,00 Tot 2,25 cm 4
2,25 Tot 2,75 cm 5
2,75 Tot 3,00 cm 6
3,00 Tot 3,75 cm 7
3,75 Tot 4,50 cm 8
4,50 cm en meer 9

Beschrijving van de lengte van het vooruier vanaf de buikwand tot het midden van het uier. Als er geen duidelijk middelpunt van het uier waarneembaar is, is het middelpunt tussen voorspeen en achterspeen het meetpunt.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem kort onder 13 cm 1
erg kort 14 cm 2
kort 16 cm 3
lichtelijk kort 18 cm 4
gemiddeld 20 cm 5
iets langer 22 cm 6
lang 24 cm 7
erg lang 26 cm 8
extreem lang over 27 cm 9

Beschrijving van de lengte van het achteruier vanaf het middelpunt van het uier tot de achterkant van het uier. Bij geen duidelijk middelpunt wordt het midden tussen de voor- en achterspeen genomen als middelpunt.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem kort onder 13 cm 1
erg kort 14 cm 2
kort 16 cm 3
lichtelijk kort 18 cm 4
gemiddeld 20 cm 5
iets langer 22 cm 6
lang 24 cm 7
erg lang 26 cm 8
extreem lang over 27 cm 9

Beschrijving van de afstand tussen een denkbeeldinge horizontale lijn op de hak tot een denkbeeldige lijn op het laagste punt van het uier, zonder de spenen.
Weergave bij de koe Cijfer
onder -6 cm 1
-2 Tot -5 cm 2
-1 Tot +1 cm 3
+2 Tot +3 cm 4
+4 Tot +5 cm 5
+6 Tot +8 cm 6
+9 Tot +11 cm 7
+12 Tot +14 cm 8
+15 cm en meer 9

Beschrijving van de aanwezighed van de ophangband in diepte en hoogte, waarbij de diepte meer belangrijk is.
zichtbaarheid hoogte Cijfer
doorgebroken 1
niet waarneembaar (0cm) 2
licht waarneembaar (minder dan 1 cm) en minder dan de helft van de hoogte 3
licht tot waarneembaar (1 tot 2 cm) minstens half van de hoogte 4
waarneembaar tot goed waarneembaar (2-3 cm) minstens half van de hoogte 5
goed waarneembaar (2-3 cm) minstens half van de hoogte 6
duidelijk waarneembaar (>3cm) zichtbaar tot de top 7
duidelijk waarneembaar (>3cm) zeer zichtbaar tot de top 8
duidelijk waarneembaar (>3cm) uitermate zichtbaar tot de top 9

Beschrijving van de positie van de achterspenen.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem wijd uit elkaar 1
bovengemiddeld wijd uit elkaar 2
wijd uit elkaar 3
licht wijd uit elkaar 4
centraal geplaatst 5
licht naar binnen geplaatst 6
nauw bij elkaar 7
Výrazně do středu 8
extreem nauw naar binnen 9

Beschrijving van de plaatsing van de achterspenen.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem wijd uit elkaar 1
bovengemiddeld wijd uit elkaar 2
wijd uit elkaar 3
licht wijd uit elkaar 4
centraal geplaatst 5
licht naar binnen geplaatst 6
nauw bij elkaar 7
zeer nauw naar binnen 8
extreem nauw naar binnen 9
Beschrijving van de aanwezigheid van extra spenen.
Weergave bij de koe Cijfer
Fistel 1
grote bijspeen, vooruier 2
melkgevende bijspeen 3
bijspeen midden, vooruier 4
beginsel bijspeen, vooruier 5
grote bijspeen, achteruier 6
kleine bijspeen, achteruier 7
beginsel bijspeen, achteruier 8
geen bijspenen 9

Kruisligging


Gemeten wordt het hoogteverschil tussen de bovenkant van het kruisbeen en het onderkant van het zitbeen.
Weergave bij de koe Cijfer
over +3 cm 1
+1 Tot +3 cm 2
0 cm 3
-1 Tot -3 cm 4
-4 Tot -5 cm 5
-6 Tot -8 cm 6
-9 Tot -12 Tot cm 7
-14 Tot -18 cm 8
over -18 cm 9

Beenwerk


De hoek beoordeeld aan de voorkant van het spronggewricht.
Weergave bij de koe Cijfer
Stijl 1
Zeer kleine hoek 2
ondergemiddelde hoek 3
licht gemiddelde hoek 4
gemiddelde hoek 5
bovengemiddelde hoek 6
veel hoek 7
zeer veel hoek 8
extreem veel hoek 9

Vanaf de achterzijde beoordelen in welke richting de punten van de klauwen wijzen.
Weergave bij de koe Cijfer
zeer voos, los 1
voos, los 2
licht voos 3
niet duidelijk 4
licht duidelijk 5
duidelijk 6
zeer duidelijk 7
Droog beenwerk 8
Zeer droog beenwerk 9

De hoek aan de voorkant van de buitenklauw.
Weergave bij de koe Cijfer
extreem zwak 1
zeer zwak 2
zwak 3
meegevend 4
licht meegevend 5
stijl 6
zeer stijl 7
Stijl 8
staat overkoot 9

Gemeten wordt de hoogte van de klauwen tussen de grond en de kroonrand.
Weergave bij de koe Cijfer
onder 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm en meer 9

Kleurbeschrijving

Witte kop 0
Oogvlek, één kant 1
Dubbele oogvlek 2
Rode kop 3
Donkerrood 1
Rood 2
Donkergeel 3
Geel 4
egaal, weinig witte vlekken 1
bont 2
weinig vlekken 3
veel kleine vlekken 4
voornamelijk wit 5

Karakter tijdens het melken

zeer kalm 4
kalm 5
lichtelijk nerveus 6
zeer nerveus 7

Afwijkingen aan het uier (1: lichte afwijking 2: duidelijke afwijking)

1 2 cm
2 1 cm

Afwijkingen aan het lichaam (1: lichte afwijking 2: duidelijke afwijking)

Afwijkingen aan het beenwerk (1: lichte afwijking 2: duidelijke afwijking)

totaalscore

..
..
..
..