FLECKSCORE - Fleckvieh'in doğrusal (lineer) puanı

Update 10/2023

çerçeve ( hayvanın genel görünüşü)


Kalça kemiklerinin ara noktası baz alınarak hesaplama.

Karın deliğini göz ardı ederek gövdenin en derin noktası baz alınarak hesaplama.

Kalça kemiklerinin dış kıvrımı nokta olarak baz alınarak hesaplama.

Ön bacakların ilerisinden, kürek kemiklerinin arasına denk gelecek şekilde hayali bir noktadan kalça eklemlerinin arasına kadar çekilen bir çizgi baz alınarak hesaplama.

Kalça kemiğinin başlangıcının önünden, bacak kemiğinin bitiş noktasına kadar yapılan hayali ölçüm.

kas yapısı


EUROP sistemine benzer şekilde üst bacağındaki kasların tanımı.
68 - 70 P ileri seviyede içbükey
71 - 73 O- oldukça içbükey
74 - 76 O içbükey
77 - 79 R- az içbükey
80 R düz
81 - 83 R+ az dışbükey
84 - 86 U dışbükey
87 - 89 U+ oldukça dışbükey
90 - 93 E fazlasıyla dışbükey

meme


Hayali bir alt çizgi ile ön meme bağlantısının birbirine karşılık gelecek şekilde karın duvarına kadar baz alınan ölçüm.
Şekil not
0 kadar 10 1
10 kadar 20 2
20 kadar 30 3
30 kadar 40 4
40 kadar 50 5
50 kadar 60 6
60 kadar 70 7
70 kadar 80 8
80 kadar 90 9

Ön meme başlarının meme bölgelerine göre yerleşimi ve ilişkisinin değerlendirilmesi.
Şekil not
son derece geniş 1
daha geniş 2
geniş 3
az geniş 4
merkeze yerleşmiş 5
algo metidos 6
içedönük 7
çok içe dönük 8
son derece içedönük 9

Ön meme başlarının uzunluklarının cm durumundan ölçümü.
Şekil not
aşağı 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
yukarı 11 cm 9

Ön meme başlarının kalınlıklarının cm bakımından ölçümü.
Şekil not
aşağı 1,50 cm 1
1,50 kadar 1,75 cm 2
1,75 kadar 2,00 cm 3
2,00 kadar 2,25 cm 4
2,25 kadar 2,75 cm 5
2,75 kadar 3,00 cm 6
3,00 kadar 3,75 cm 7
3,75 kadar 4,50 cm 8
4,50 cm ve daha fazla 9

Ön memenin uzunluğunun karın duvarına entegrasyonundan memenin çapraz bölünmesine kadar değerlendirilmesi. Eğer çapraz bölünme yapılamıyorsa ön ve arka meme başlarının arasının ölçümü.
Şekil not
son derece kısa aşağı 13 cm 1
çok kısa 14 cm 2
kısa 16 cm 3
hafifçe kısa / az kısa 18 cm 4
standart 20 cm 5
hafifçe uzun 22 cm 6
uzun 24 cm 7
çok uzun 26 cm 8
son derece uzun yukarı 27 cm 9

Yatay bir çizgi boyunca arka memenin ucuna yanal olarak görülen memenin çapraz yarısından arka memenin uzunluğunun açıklaması. Çapraz ayrım görülmezse, ön ve arka meme arasındaki merkez ölçüm noktasıdır.
Şekil not
son derece kısa aşağı 13 cm 1
çok kısa 14 cm 2
kısa 16 cm 3
hafifçe kısa / az kısa 18 cm 4
standart 20 cm 5
hafifçe uzun 22 cm 6
uzun 24 cm 7
çok uzun 26 cm 8
son derece uzun yukarı 27 cm 9

Ayak bileği soketinin ortasındaki hayali bir yatay çizgi ile meme gövdesinin en alt noktasında emziksiz bir hayali yatay çizgi arasındaki cm cinsinden mesafenin ölçülmesi.
Şekil not
aşağı -6 cm 1
-2 kadar -5 cm 2
-1 kadar +1 cm 3
+2 kadar +3 cm 4
+4 kadar +5 cm 5
+6 kadar +8 cm 6
+9 kadar +11 cm 7
+12 kadar +14 cm 8
+15 cm ve daha fazla 9

Merkez askı bağının belirginliği, yapısı ve yüksekliği. Belirginliği yükseklğinden daha önde değerlendirilmeli.
çentik yükseklik not
sarkık 1
belli olmayan (0cm) 2
zorla belirgin (aşağı1 cm) ve yarısından az yükseklik 3
belirgin (1-2 cm) - yada zorla belirgin en azından yarısı kadar yükseklikte 4
oldukça belirgin (2-3 cm) - yada belirgin en azından yarısı kadar yükseklikte 5
oldukça belirgin (2-3 cm) en azından yarısı kadar yükseklikte 6
fazlasıyla belirgin (3 cm'den fazla) uca kadar belirgin 7
fazlasıyla belirgin (3 cm'den fazla) uca kadar ayrık belirgin 8
fazlasıyla belirgin (3 cm'den fazla) çok iyi şekilde ayrılmış belirgin 9

Arka meme başlarının pozisyonunun değerlendirilmesi.
Şekil not
son derece geniş 1
daha fazla geniş 2
geniş 3
hafifçe geniş 4
düz/dik 5
hafifçe içedönük 6
içedönük 7
çok içe dönük 8
ileri derecede içe dönük 9

Arka meme başlarının pozisyonu ile meme kısımlarının ilişkilerinin değerlendirilmesi.
Şekil not
son derece geniş 1
daha geniş 2
geniş 3
az geniş 4
merkeze yerleşmiş 5
algo metidos 6
içedönük 7
çok içe dönük 8
son derece içedönük 9
Fazladan meme başı oluşumunun değerlendirilmesi.
Şekil not
fistula 1
gerçek meme başına yakın, ek meme başı 2
süt veren ek meme başı 3
gerçek meme başlarının arasına yerleşmiş ek meme başı 4
ön meme/ gerçek meme başlarının arasında tomurcuk formunda ek meme başı 5
arka meme başında büyük ek meme başı 6
arka meme başında küçük ek meme başı 7
arka meme başında tomurcuk formunda meme başı oluşumu 8
ek meme başı oluşumsuz 9

sağrı


Kalça kemiklerinin üst kenarından iskemik kemiklerin üst kenarına kadar cm bazında yükseklik farkının ölçülmesi.
Şekil not
yukarı +3 cm 1
+1 kadar +3 cm 2
0 cm 3
-1 kadar -3 cm 4
-4 kadar -5 cm 5
-6 kadar -8 cm 6
-9 kadar -12 kadar cm 7
-14 kadar -18 cm 8
yukarı -18 cm 9

Ayak ile bacaklar


Ayak bileğinin ortasındaki vakfın açısının pençe doğru ve pelvise doğru hayali bir çizgi ile açıklaması. Normal açılı (5 notu) yaklaşık 150 derecelik bir açı olarak tanımlanır.
Şekil not
dik 1
çok az eğimli 2
az eğimli 3
biraz az eğimli 4
normal eğim 5
fazla eğim 6
çok fazla eğimli 7
aşırı derecede eğimli 8
son derece eğimli 9

Ayak bileğinin her tarafından eklemlerin netliğinin açıklaması.
Şekil not
bütünüyle süngerimsi 1
süngerimsi 2
az miktarda süngerimsi 3
belirgin değil 4
az miktarda belirigin değil 5
belirgin 6
çok belirgin 7
kuru ve belirgin 8
çok kuru ve belirgin 9

Bilek sıkılığının ölçümü.
Şekil not
son derece zayıf 1
çok zayıf 2
zayıf 3
flexible 4
biraz yumuşak 5
dar 6
çok dar 7
dik 8
öne doğru bükümlü 9

Tırnak uzunluğunun bilek sonundaki çizgiden yere kadar cm üzerinden ölçümü.
Şekil not
aşağı 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm ve daha fazla 9

renk değerlendirilmesi

beyaz kafalı 0
tek taraflı göz lekesi 1
çift taraflı göz lekesi 2
kırmızı kafa 3
koyu kırmızı 1
kırmızı kafa 2
koyu sarı 3
sarı 4
neredeyse hiç beyaz benek yok 1
beyaz ve renkli benekler 2
az sayıda küçük benekler 3
çok sayıda küçük benekler 4
dominant beyaz renk 5

süt sağımındaki davranışları

çok sakin 4
sakin 5
az endişeli 6
çok endişeli 7

meme kusurları (1 - az kusur. 2-ağır kusur)

1 2 cm
2 1 cm

vücud kusurları (1-az kusurlu, 2 -son derece kusurlu)

ayak ve bacak kusurları (1-az kusurlu, 2 -son derece kusurlu)

genel not

..
..
..
..