Kullanım ve Faydaları

FleckScore sisteminin temel bir kalite parametresi, genel notların kompleks çerçeve, ayaklar ile bacaklar ve memeler için bireysel özelliklerden ve kusur kayıtlarından türetilmesidir. Şimdiye kadar, sadece profesyonel hayvan değerlendiricileri FleckScore’u elektronik kayıt cihazlarının yardımıyla kullanabiliyordu. Bu online bilgi formuyla, pratik yetiştiricilerin ve öğrencilerin sistemi öğrenmesi ve pratikte kullanması da mümkündür.

Ayrı ayrı özellikler ve kusurlarla ilgili bilgilere online bilgi sayfasındaki bilgi tuşları kullanılarak ulaşılabilinir. Linear bireysel özellikler 1’den 9’a kadar bir ölçekte açıklanır, olası kusurlar 1 ve 2’nin farklılaştırılmasıyla belirgin hale getirilir. Varsayılan dereceleri hesaplamak için sistem bireysel özelliklerden katkıları hayvanın üretken dönem ömrü üzerindeki etkilerine göre sabitlenir. Bununla ilgili bilgiler „Genel Notların Hesaplanması“ menü başlığı altında bulunabilir. Ayaklar ile bacaklar ve meme için belirtilen teklif, değerlendirici tarafından kabul edilebilir veya +/- 3 puan ile değiştirilebilir. Bu nedenle teklifi belirli hayvanlara uyarlayabilmek için uzmanların doğrudan denetimi halen talep görmektedir. Popülasyon ortalaması, genç inekler için 68-93 puan aralığı ve çok doğumlu inekler için ölçeğin daha da açılması ile laktasyondan bağımsız olarak yaklaşık 80 puana karşılık gelir.

Online bilgi formuyla her yaştaki sığır tanımlanabilir. Kaydedilen değerlendirmeler tanımlı bir e-posta adresine gönderilir ve orada arşivlenebilir ve işlenebilir.

Özel bir hizmet olarak, okullar ve sığır yetiştirme organizasyonları için hayvan değerlendirme yarışmaları düzenleyecek bir değerlendirme programı sunulmaktadır. Online bilgi formuyla kaydedilen veriler, e-posta gönderildikten sonra değerlendirme programıyla daha da işlenebilen bir sıralamaya dönüştürülür. Böylece, katılımcıların tanımlarını bir seviye ödevi ile karşılaştırmak ve böylece seviye tanımından sapmaları hesaplamak mümkündür. Değerlendirme programı Fleckvieh Austria yetkilisi Mühendis Ing. Gerald Pollak temin edilebilir.

Doldurma Talimatları


1.    Tanımlama için zorunlu alanların doldurulması:

Laktasyon sayısının doğru tahsisi özellikle önemlidir. Çünkü sonuçların hesaplanması laktasyona özgüdür. Sistem, laktasyonlar boyunca popülasyon ortalamasındaki sapmaları tanımlayan ve böylece ineğin fiziksel gelişimini dikkate alan dışarıdan açıklamalar sağlar. Sonuçların teslim yeri bir e-posta adresi girilerek tanımlanır.

2.    Bireysel özelliklerin zorunlu alanlarını doldurmak ve olası kusurları belirlemek

3.    Ayaklar ile bacaklar ve memelerin genel notların onaylaması veya değiştirilmesi

4.    “Şimdi gönder” butonu
Girilen açıklama daha sonra belirtilen e-posta adresine gönderilir.

FleckScore sistemi ve online bilgi sayfasının kullanımı hakkında daha fazla soru için, lütfen “İletişim” menü noktasında verilen adrese gidiniz.