Működés és használat

A FleckScore küllemi bírálati rendszer legnagyobb újdonsága, hogy a résztulajdonságok küllemi pontszámaiból komplex ráma, lábszerkezet és tőgy pontszámot számít. Ezidáig csak a hivatásos küllemi bírálók használták azt az elektronikus készüléket, amely lehetővé teszi a FleckScore küllemi bírálat végrehajtását. A most kialakított online felületen gyakorló tenyésztők, tanulók is elvégezhetik a bírálatokat, elsajátítva a rendszer működését.

A résztulajdonságokra vonatkozó információk az online bíráló felületen megtalálható infógomb segítségével kereshetőek vissza. A résztulajdonságok bírálata 1 és 9 pont közötti lineáris skálán történik, a hiba tulajdonságok deffiniálására, a súlyosságuktól függően 1 és 2 pont kiadásával van lehetőség. A főtulajdonságok számításánál azokat a résztulajdonságokat vesszük figyelembe, amelyek a hasznos élettartam alakulását befolyásolják. Az erre vonatkozó információ az „Összpontszám számítása” menüpont alatt található. A ráma és a tőgy összpontszám esetében a bíráló a javasolt értéktől +/- 3 ponttal eltérhet, így a bíráló értékítéletét figyelembe véve a bírálati pontszám tovább finomítható. A populációátlagot laktációszámtól függetlenül a 80 pont jelenti, a skála első laktációs tehenek esetében 68 és 93 pont között változik. Többlaktációs tehenek esetében a skála felső határértéke nő.

Az online felület segítségével a hegyitarka tehenek életük során többször is bírálhatók. Az elkészített bírálatok egy megadott e-mail címre elküldhetők, ahol archiválásra és további feldolgozásra kerülnek.

Az iskolák és a tenyésztőszervezetek számára elérhető egy speciális alkalmazás, az ún. kiértékelőprogram. Így az online felületen rögzített bírálatok a programmal gyorsan kiértékelhetőek. Az értékelési program kérésre elérhető  Ing. Gerald POLLAK.

Használati útmutató


1.    Töltse ki a mezőket az azonosításhoz
:
Különösen fontos a laktációszám korrekt megadása, mivel az eredmények kiértékelése laktációspecifikus. A rendzser képes arra, hogy laktációkon átivelően nyomon kövesse a populációátlag változását, objektív képet nyújtva a tenyésztőknek az egyedek küllemében bekövetkező változásokról. Az e-mail cím megadásával azonosításra kerül a bírálat feladója.

2.    Töltse ki a résztulajdonságok mezőit és adja meg az előforduló hibákat

3.    Erősítse meg, vagy módosítsa a lábszerkezetre és a tőgyre adott komplex összpontszámot

4.    Gomb „Most elküld”
A bírálat a megadott e-mail címre elküldésre kerü.

A rendszer működésével és használatával kapcsolatos további információt a „Kapcsolat“ menüpont alatt kap.