Način delovanja in uporaba

Bistveni kakovostni dejavnik ocenjevalnega sistema Fleckscore sta izpeljava in izračun skupnih ocen sklopov lastnosti iz ocen posamičnih lastnosti ter evidentiranje napak, ki se pojavljajo znotraj sklopov okvirja, nog in vimena. Do sedaj je bila uporaba Fleckscore sistema omogočena le uradnim ocenjevalcem. Z vpenjanjem spletnega ocenjevalnega obrazca pa je sedaj sistem dostopen tudi rejcem in šolarjem, da ga lahko osvojijo in uporabljajo v praksi.

Definicije posameznih lastnosti in napak so v obrazcu dostopne preko informacijskih gumbov. Opis posamičnih linearnih lastnosti poteka na skali od 1 do 9, evidentiranje možnih napak pa z razločevanjem izraženosti napake z 1 in 2. Za izračun predlogov ocen sistem primerno uteži posamične lastnosti glede na njihov prispevek in vpliv na življenjsko dobo. Dodatne informacije o izračunu skupnih ocen se nahajajo v meniju »Izračun skupnih ocen«. Predlagano skupno oceno sklopov nog in vimena lahko ocenjevalec obdrži ali pa ji prišteje oz. odšteje +/- 3 točke. Še vedno je zahtevana presoja ocenjevalca, da predlagano oceno specifično prilagodi na vsako žival. Povprečje populacije ne glede na laktacijo ustreza 80 točkam, z razponom lestvice 68-93 točk za prvesnice in nadaljnjo razširitvijo skale navzgor pri kravah z več laktacijami. Za krave v drugi ali tretji laktaciji se lahko skala razširi na 94 oz. 95 točk, v kolikor so ocene nog in vimena izjemno pozitivne.

S spletnim ocenjevalnim obrazcem se lahko sedaj oceni lisaste krave vseh starosti. Zajete ocene se posredujejo na, s strani uporabnika podan elektronski naslov, kjer se jih lahko arhivira in obdeluje naprej.

Kot posebno storitev se šolam in rejskim organizacijam, za izvedbo tekmovanj ocenjevanja živali nudi program za vrednotenje rezultatov. Podatke, ki so bili zajeti s spletnim ocenjevalnim obrazcem se po posredovanju na elektronski naslov pretvori v »STRING« katerega je možno s programom nadaljnjo obdelovati. S tem je možno primerjati rezultate tekmovalcev z zadanimi vrednostmi in izračunati odstopanja rezultatov od referenčnih. Program lahko ob poizvedbi prejmete pri inž. Geraldu POLLAK ( Ing. Gerald POLLAK ).

Navodila za izpolnjevanje obrazca

  1. Izpolnite obvezna polja za identifikacijo

Posebej pomembna je navedba pravilne zaporedne laktacije, saj poteka izračun rezultatov specifično na laktacijo. Sistem specifično na laktacijo ponudi izračun skupnih ocen in tako omogoča podajanje ocen zunanjosti živali, ki ob upoštevanju laktacije opisujejo odstopanje živali od povprečja populacije in prikazujejo smer njenega razvoja skozi čas. Z navedbo elektronskega naslova se določi prejemnika poslanih rezultatov.

  1. Izpolnite obvezna polja pri posameznih lastnostih in možnih napakah
  1. Potrdite ali popravite skupni oceni nog in vimena
  1. Potrdite gumb „Pošlji“

S tem bodo vnesene ocene posredovane na navaden elektronski naslov

Za nadaljnja vprašanja o sistemu Fleckscore in uporabi spletnega ocenjevalnega obrazca se obrnite na navedeni elektronski naslov v razdelku menija »kontakt«.