FLECKSCORE - LINEARNO OCENJEVANJE LISASTE PASME

Update 10/2023

Okvir


Višino križa meri razdalja od tal do namišljene črte med kolčnima grčama v cm.

Globino telesa meri razdalja od hrbta do najglobje točke telesa brez popka v cm.

Kolčno širino meri razdalja med zunanjima robovoma kolčnih kosti v cm.

Dolžino hrbta meri razdalja od vihra do namišljene črte med kolčnimi kostmi v cm.

Dolžino križa meri razdalja od začetka kolčnih kosti do konca sednih grč.

Omišičenost


Omišičenost se ocenjenjuje na stegnu. Ocena je primerljiva z EUROP klasifikacijo ocenjevanja trupov na liniji klanja.
68 - 70 P zelo vbočeno
71 - 73 O- očitno vbočeno
74 - 76 O vbočeno
77 - 79 R- rahlo vbočeno
80 R naravnost
81 - 83 R+ rahlo izbočeno
84 - 86 U izbočeno
87 - 89 U+ očitno izbočeno
90 - 93 E zelo izbočeno

Vime


Ocena pripetosti vimena spredaj opisuje kot med navidezno navpičnico in črto, ki ustreza nagibu sprednjega dela vimena.
izraženost ocena
0 do 10 1
10 do 20 2
20 do 30 3
30 do 40 4
40 do 50 5
50 do 60 6
60 do 70 7
70 do 80 8
80 do 90 9

Ocena namestitev prednjih seskov opisuje njuno namestitev glede na prednjo četrt vimena. Pri ocenjevanju gledamo žival od zadaj.
izraženost ocena
izrazito na zunanji strani 1
zelo na zunanji strani četrti vimena 2
očitno na zunanji strani 3
rahlo na zunaji strani 4
sredinsko poravnani 5
rahlo navznoter 6
očitno navznoter 7
zelo na notranji strani četrti vimena 8
izrazito navznoter 9

Dolžino sprednjih seskov meri razdalja od dna vimena do konice seskov v cm.
izraženost ocena
pod 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
nad 11 cm 9

Debelino prednjih seskov se meri na mestu pripetosti seska na vime v cm.
izraženost ocena
pod 1,50 cm 1
1,50 do 1,75 cm 2
1,75 do 2,00 cm 3
2,00 do 2,25 cm 4
2,25 do 2,75 cm 5
2,75 do 3,00 cm 6
3,00 do 3,75 cm 7
3,75 do 4,50 cm 8
4,50 cm več 9

Ocena dolžina vimena spredaj opisuje dolžino prednjega dela vimena od pripetosti v trebušno steno do prečnega razcepa vimena.
izraženost ocena
izjemno kratko pod 13 cm 1
zelo kratko 14 cm 2
kratko 16 cm 3
rahlo kratko 18 cm 4
povprečno 20 cm 5
rahlo dolgo 22 cm 6
dolgo 24 cm 7
zelo dolgo 26 cm 8
izjemno dolgo nad 27 cm 9

Ocena dolžina vimena zadaj opisuje dolžino stegneničnega vimena od prečnega razcepa vimena, gledano od strani vzdolž vodoravne črte do konca vimena.
izraženost ocena
izjemno kratko pod 13 cm 1
zelo kratko 14 cm 2
kratko 16 cm 3
rahlo kratko 18 cm 4
povprečno 20 cm 5
rahlo dolgo 22 cm 6
dolgo 24 cm 7
zelo dolgo 26 cm 8
izjemno dolgo nad 27 cm 9

Ocena globine vimena ocenjuje oziroma meri razdaljo od najnižjega dela dna vimena do sredine skočnega sklepa v cm.
izraženost ocena
pod -6 cm 1
-2 do -5 cm 2
-1 do +1 cm 3
+2 do +3 cm 4
+4 do +5 cm 5
+6 do +8 cm 6
+9 do +11 cm 7
+12 do +14 cm 8
+15 cm več 9

Izraženost centralne vezi, ki deli vime po vertikali na dve polovici, se ocenjuje na osnovi globine centralne vezi, in njene višine, pri čemer je globina pomembnejša od višine.
vreza višina ocena
prelomljena 1
ni vidna (0 cm) 2
komajda vidna (pod 1 cm) in manj kot polovična višina 3
vidna (1-2 cm) ali komajda vidna in najmanj polovična višina 4
dobro vidna (2-3 cm) ali vidna in najmanj polovična višina 5
dobro vidna (2-3 cm) in najmanj polovična višina 6
jasna (nad 3 cm) in opazna do vrha 7
jasna (nad 3 cm) in do vrha dobro izražena 8
jasna (nad 3 cm) in do vrha močno izražena 9

Ocena položaja zadnjih seskov opisuje njun nagib glede na navpičnico. Pri ocenjevanju gledamo žival od zadaj.
izraženost ocena
izrazito usmerjena navzven 1
zelo usmerjena navzven 2
usmerjena navzven 3
rahlo usmerjena navzven 4
navpična 5
rahlo usmerjena navznoter 6
usmerjena navznoter 7
zelo usmerjena navznoter 8
izrazito usmerjena navznoter 9

Ocena namestitev zadnjih seskov opisuje njuno namestitev glede na četrt vimena. Pri ocenjevanju gledamo žival od zadaj.
izraženost ocena
izrazito na zunanji strani 1
zelo na zunanji strani četrti vimena 2
očitno na zunanji strani 3
rahlo na zunaji strani 4
sredinsko poravnani 5
rahlo navznoter 6
očitno navznoter 7
zelo na notranji strani četrti vimena 8
izrazito navznoter 9
Ocena prisotnosti dodatnih seskov.
izraženost ocena
fistula 1
prisesek 2
aktivni pasesek 3
medsesek 4
nastavek medseska 5
veliki pasesek 6
majhen pasesek 7
nastavek paseska 8
čisto vime 9

križ


Nagib križa meri višinska razlika (naklon) med kolčno in sedno grčo v cm.
izraženost ocena
nad +3 cm 1
+1 do +3 cm 2
0 cm 3
-1 do -3 cm 4
-4 do -5 cm 5
-6 do -8 cm 6
-9 do -12 do cm 7
-14 do -18 cm 8
nad -18 cm 9

Lastnosti nog


Kot skočnega sklepa se ocenjuje na sprednji strani skočnega sklepa gledano od strani. Optimalen kot skočnega sklepa (ocena 5) je 150º.
izraženost ocena
izrazito strma stoja 1
zelo strma stoja 2
starma stoja 3
rahlo strma stoja 4
povprečna stoja 5
rahla sabljasta stoja 6
sabljasta stoja 7
zelo sabljasta stoja 8
izrazito sabljasta stoja 9

Izraženosti skočnega sklepa ocenjujemo z vseh strani.
izraženost ocena
izrazito zadebeljen 1
zelo zadebeljen 2
zadebeljen 3
rahlo zadebeljen 4
rahlo izražen 5
izražen 6
zelo izražen 7
suh 8
zelo suh 9

Ocena čvrstosti bicljev.
izraženost ocena
izredno mehki 1
zelo mehki 2
mehki 3
rahlo mehki 4
povprečni 5
rahlo strmi 6
strmi 7
izrazito strma stoja 8
izrazito strmi 9

Višina parkljev predstavlja razdaljo od začetka petnega dela do tal.
izraženost ocena
pod 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm več 9

Opis barve

bela glava 0
obarvanost okoli oči na eni strani 1
obarvanost okoli oči na obeh straneh 2
rdeča glava 3
temno rdeča 1
rdeča 2
temno rumena 3
rumena 4
skoraj brez belih lis 1
bele in barvne lise 2
nekaj lis 3
veliko majhnih lis 4
prevladujoča bela barva 5

Mirnost med molžo

zelo mirna 4
mirna neupadljiva 5
rahlo nemirna 6
zelo nemirna 7

Napake vimena (1- manj izražena napaka, 2-močneje izražena napaka)

1 2 cm
2 1 cm

Napake okvirja (1- manj izražena napaka, 2-močneje izražena napaka)

Napake nog (1- manj izražena napaka, 2-močneje izražena napaka)

Skupna ocena

..
..
..
..