Podrobnosti FleckScore

  • Cilj in namen linearnega ocenjevanja goveda lisaste pasme po FleckScore je po eni strani čimprejšnje prepoznavanje in opis tistih zunanjih lastnosti, ki pozitivno vplivajo na življenjsko dobo, po drugi strani pa zagotavljanje podatkov za izračun plemenskih vrednosti linearnih lastnosti zunanjosti.
  • Posamezne lastnosti se izmeri oziroma opiše na lestvici od 1 do 9, od ene biološke skrajnosti do druge.
  • Objavijo se skupne ocene za okvir, omišičenost, noge in vime.
  • Skupne ocene okvirja, vimena in nog se elektronsko podprto izračunajo na podlagi posameznih lastnosti.
  • Uteževanje posameznih lastnosti pri izračunih predlaganih skupnih ocen temelji na znanstvenih študijah,in odraža vpliv posamezne lastnosti na življenjsko dobo živali.
  • Skupne ocene sklopov lastnosti se računa specifično na laktacijo.
  • Skupne ocene sklopov lastnosti se pri prvesnicah prikazuje na dvomestni skali od 68-93 točk, pri kravah z več laktacijami pa je možen prikaz skupnih ocen na razširjeni skali.
  • Povprečna izraženost lastnosti znotraj sklopov lastnosti ustreza 80. točkam.
  • FleckScore zagotavlja ocene lastnosti zunanjosti, ki opisujejo odstopanje živali od povprečja populacije med laktacijami ter upoštevajo fizični razvoj krav.