Факти про систему FleckScore

  • Метою оцінювання тварин симентальської породи за системою FleckScore є з одного боку якомога ранні виявлення і описування кожного показника екстер’єру, які позитивно впливають на тривалість використання тварини, а з другого – надання даних для визначення племінної оцінки екстер’єру тварини.
  • За системою вимірюються 22 окремі показники,а саме вони описуються за шкалою від 1 до 9 балів від одного біологічно екстремального показника до другого.
  • Видається загальна оцінка за комплексами: «тулуб», «обмускуленість», «кінцівки» та «вим’я».
  • Для комплексів «тулуб», «кінцівки» та «вим’я» вираховується електронно захищена загальна оцінка з отриманих окремих показників.
  • Вагомість окремих показників у розрахунку загальної оцінки ґрунтується на наукових дослідженнях щодо оптимізації тривалості використання тварини.
  • Розрахунок загальної оцінки відбувається з урахуванням особливостей лактації.
  • Загальна оцінка надається у вигляді двозначної шкали з 68-93 балами для молодих корів з можливістю збільшення її показників у разі збільшення кількості отелень у корови.
  • Проявлення значень на рівні середнього по популяції відповідає в кожному головному показнику приблизно 80 балам.
  • Система FleckScore надає таке оцінювання екстер’єру, яке описує відхилення від середнього по популяції впродовж декількох лактацій і таким чином враховує подальший розвиток організму корови.