Olgu kutusu Fleckscore

  • Fleckvieh sığırlarının FleckScore’a göre değerlendirilmesinin amacı bir yandan kullanım ömrü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan dış karakteristik özelliklerinin  mümkün olan en erken tanımlanması, diğer yandan ise damızlık değerin değerlendirmesi için veri sağlanmasıdır.
  • 22 bireysel karakteristik özellik bir biyolojik uçtan diğerine 1-9 arası bir ölçekte ölçülür veya tarif edilir.
  • Genel notlandırma çerçeve, kas yapısı, ayaklar ve bacaklar ile memeler bağlantılı olarak açıklanır.
  • Çerçeve, ayak ve bacaklar ile meme verileri toplanarak elektronik olarak hesaplanır ve final toplam notu oluşturulur.
  • Genel notların hesaplanmasında bireysel özelliklerin ağırlığı, üretim ömrünü optimize etmek için bilimsel çalışmalara dayanmaktadır.
  • Toplam notların laktasyona özgü olarak hesaplanır.
  • Toplam notlar genç inekler için 68-93 ölçek arası bir puanlama ile gösterilmektedir, çoklu gebe inekler için ölçekte ise yukarı doğru bir açma seçeneği mevcuttur.
  • Popülasyondaki karakteristik özelliklerin ortalaması , her bir ana karakteristik özellik için yaklaşık 80 puana karşılık gelir.
  • FleckScore böylece laktasyonlar boyunca popülasyon ortalamasından sapmayı tanımlayan ve dolayısıyla ineklerin fiziksel gelişimini dikkate alan dış değerlendirmeler sağlar.