Feiten Fleckscore

  • Het doel van het beoordelen van Fleckviehdieren op basis van de Fleckscore is het in vroeg stadium erkennen en beschrijven van exteieurkenmerken welke de levensduur positief kunnen beïnvloeden. Op de tweede plaats komt het aanleveren van data voor de fokwaardeschatting.
  • Tweeëntwintig individuele kenmerken worden gemeten danwel gescoord op schaal van 1-9, respectievelijk van het ene biologische uiterste tot het andere.
  • De totaalscores voor het frame, bespiering, benen en uier worden gepubliceerd.
  • Uit de verkregen individuele kenmerken worden elektronisch ondersteunde totaalwaarden berekend voor frame, beenwerk en uier.
  • De weging van de individuele kenmerken in de berekening van de totaalscores zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de optimalisatie van de levensduur.
  • De berekeningen van de totaalscore voor frame,benen en uier zijn afhankelijk van het lactatienummer.
  • De totaalscores worden weergegeven op schaal van 68-93 punten voor vaarzen (eerstekalfskoeien). Voor koeien met meerdere lactaties bestaat de mogelijheid om dit naar boven op te schalen.
  • De gemiddelde waarde van de populatie ligt bij elk hoofdkenmerk (benen, uier, frame, bespiering) op 80 punten.
  • Fleckscore levert exterieurbeschrijvingen die over lactaties heen de afwijking tot het populatiegemiddelde beschrijven en daarmee rekening houden met de fysieke ontwikkeling van de koe.