Fleckscore informacije

  • Cilj i svrha ocjene vanjštine stoke simentalske pasmine goveda pomoću sustava FleckScore je što ranije moguća identifikacija i opis onih svojstava vanjštine koji imaju pozitivan utjecaj na dužinu produktivnog života, kao i dobivanje podataka potrebnih za genetsko vrednovanje svojstava vanjštine
  • Sustavom je obuhvaćeno 22 pojedinih svojstava koja se mjere ili opisuju na skali od 1 do 9 od jednog do drugog biološkog ekstrema.
  • Prikazuju su ukupne ocjene za okvir, mišičavost, noge i vime.
  • Na osnovu pojedinačnih ocjena elektronski se računaju skupne ocjene za okvir, noge i vime.
  • Znanstvena istraživanja za optimizaciju produktivne dužine života čine osnovu za procjenu pojedinačnih svojstava u izračunu skupnih ocjena.
  • Skupne ocjene su izračunate vezano za redni broj laktacije.
  • Skupne ocjene su u slučaju mladih krava prezentirane na dvoznamenkastoj skali od 68 do 93 boda sa mogućnošću povečanja  skale u slučaju krava sa više laktacija.
  • Za svako skupno svojstvo prosjek populacije je otprilike 80 bodova.
  • Stoga Fleckscore osigurava  ocjenu eksterijera koja opisuje odstupanja od prosjeka populacije kroz laktacije te tako uzima u obzir budući fizički razvoj krava.