FleckScore-novi kvalitetni čimbenik u procjeni vanjštine goveda simentalske pasmine

Vanjština životinja je stoljećima među uzgajivačima igrala ključnu ulogu u uzgoju. U eri genomske selekcije uloga vanjštine je tema kontraverznih rasprava. Koristeći primjer stočarskih izložbi jasno je da po pitanju vanjštine krava interes i emocije uzgajivača još uvijek nisu smanjeni.

Pored pozitivnih emocija koju “lijepa krava” izaziva, ocjena vanjštine mora biti u stanju odražavati optimizaciju proizvodnog vijeka krave sukladno jasno definiranim znanstvenim temeljima u bilježenju i prezentaciji. Pojedinačna svojstva moraju biti jasno definirana te trebaju voditi prema razumljivim rezultatima. FleckScore zadovoljava ove zahtjeve.

Sustav  FleckScore

Sustav prijedloga ocjena koji radi jedino putem korištenja elektroničke opreme ili putem online portala www.fleckscore.com trebao bi prikazivati jednake rezultate bez obzira na područje uzgoja i ocjenjivače. Još je jedna ključna prednost ovog sustava a to je izračun predloženih ocjena vezano uz redni broj laktacije.

U usporedbi sa dosadašnjim sustavom dvije velike razlike karakteriziraju FleckScore:

  • Izvedba rezultata ukupnih svojstava kroz sustav prijedloga
  • Predstavljanje rezultata ukupnih svojstava na skali od 100 točaka

Novi sustav ne uvodi nikakve promjene u popis pojedinačnih i ukupnih svojstava. Linearna pojedinačna svojstva opisana su, kao i do sada, na skali od 1 do 9. Za izračun predloženih ocjena sustav računa udio svakog pojedinog svojstva sukladno njegovom utjecaju na dužinu produktivnog života. Predložene skupne ocjene za noge i vime mogu biti korigirane od strane ocjenjivača za +/- 3 boda. Stoga je na stručnjaku da prilagodi predložene ocjene svakoj životinji.

Neovisno o laktaciji, srednja vrijednost na skali od 68-93 boda, za mlade krave odgovara 80 bodova sa mogućnošću povećanja  skale kod krava sa više laktacija.

Tablica 1:  Prikaz ocjena za Okvir/Mišićavost/Noge/Vime u FleckScore sustavu

Ključna svojstva detaljno

OKVIR

Predložena ocjena za OKVIR se računa iz izmjere pojedinačnih svojstava: visina križa, dužina trupa, širina zdjelice i dubina trupa. Odnos udjela navedenih svojstava je 3:1:1:1. To znači da krava sa istim izmjerama dobiva ocjene specifične za redni broj laktacije stoga što se referentna vrijednost  odnosi na prosjek populacije (Tablica 2).

Tablica 2:  Ocjene vezane za broj laktacije sa podjednakim izmjerama

MIŠIĆAVOST

Svojstvo mišićavosti se ocjenjuje kao pokrivenost stražnjeg dijela životinje mišićima sukladno EUROP sustavu. Prosječna vrijednost se označava sa 80 bodova i sukladna je klasi R sa ravnim ili blago zaobljenim butovima.

NOGE

Noge kao skupno svojstvo sastoje se od četiri pojedinačna svojstva koja su prikazana u Grafu 1.  Udio svakog pojedinog svojstva baziran je na znanstvenim istraživanjima koje iskazuju njegov utjecaj na dužinu produktivnog života.
Mane koje nisu definirane kao pojedinačna svojstva (npr. X stav stražnjih nogu) automatski smanjuju predloženu ocjenu sukladno njihovom utjecaju na dugovječnost.

Graf 1: Odnos udjela pojedinačnih linearnih svojstava za izračun skupne ocjene za NOGE

Table 3: Ocjene nogu vezane za redni broj laktacije gdje su pojedinačna svojstva podjednaka

VIME

U izračunu predloženih ocjena za VIME, odnos udjela  svakog od 9 pojedinačnih svojstava koji su navedeni u Grafu 2. temelji se na utjecaju tog svojstva na proizvodni životni vijek. Kod VIMENA također, nađena mana (npr. etažno vime) rezultira smanjenjem predložene skupne ocjene.

Graf 2: Odnos udjela pojedinačnih svojstava za izračun skupne ocjene za VIME

Znanstveno je dokazano da prije svega kut skočnog zgloba i dubina vimena te također vezanost prednjeg vimena, položaj sisa i središnji ligament kao i izraženost skočnog zgloba imaju ključan utjecaj na dugovječnost krave. Krave koje imaju dobra prethodno navedena svojstva dobivaju veće ocjene što dokazuje da su vezana za redni broj laktacije (Tablice 3. i 4.)

Tablica 4: Ocjene za vime vezane za redni broj laktacije gdje su pojedinačna svojstva podjednaka

Prilikom ocjenjivanja provjerava se čistoća vimena te se svaka pojava prisutnosti dodatnih sisa bilježi. To ne utječe na predloženu skupnu ocjenu za VIME. Čistoća vimena je neovisno svojstvo linerane ocjene i kao dodatna uzgojna vrijednost dio je prikaza uzgojnih vrijednosti bikova.

FleckScore poboljšava transparentnost i usporedivost

Sustav je u mogućnosti prepoznati izvanredne krave još jasnije nego što je to prethodno bio slučaj. Primjer vimena na slici trebao bi to jasno ilustrirati. Krava je ocjenjena u drugoj laktaciji te je za skupnu ocjenu vimena dobila 93 boda.

Primjena sustava FleckScore

Linearna ocjena mladih krava pomoću sustava FleckScore obavlja se od 2012. godine kao dio testiranja vanjštine. Prikupljeni podaci važni su za ocjenu pasmine i mogu se objavljivati u raznim publikacijama (poput kataloga aukcija).

Objašnjenje slike iznad:

Krava Muster je ocjenjena u sustavu FleckScore (vrijednosti su označene žutom podlogom): Što se tiče okvira, krava je ocjenjena sa 75 bodova kao krava malog okvira.Visina križa je bila 139 cm. Ocjena za mišićavost od 85 bodova kaže da je krava dobre do vrlo dobre mišićavosti stražnjem dijelu tijela. Sa 76 bodova za noge možemo procijeniti da je kvaliteta nogu ispod prosječna. Sa 86 bodova za vime krava jasno ima izdaprosječno vime. Njezina majka je u trećoj laktaciji također ocjenjena pomoću sustava FleckScore. Prema njezinoj ocjeni sa rezultatom 91-74-85-80 K151 krava izkazuje vrlo veliki okvir i slabu mišićavost. Sa ocjenom 85 za noge možemo procjeniti da krava ima dobre noge. Vime je ocjenjeno sa 80 bodova i kao takvo predstavlja prosjek populacije za krave sa tri telenja.

Tijekom 2014. godine Simentalski savez Austrije je odlučio da majke genotipiziranih kandidata moraju biti ocijenjene pomoću novog sustava. Budući da je ocjena bikovskih majki pomoću sustava FleckScore također primijenjena i u Bavarskoj to će osigurati  potpunu usporedivost ocjena vanjštine krava bez obzira na uzgojno područje te će dodjeljene ocjene dobivene iz pojedinačnih ocjena biti jasno razumljive sukladno referenci za optimiziranje dužine proizvodnog života.

Quellen: Luntz, B. ,  Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)