FleckScore – Fleckvieh’in dış değerlendirmesinde yeni kalite

Yüzyıllar boyunca, sığır yetiştiricileri arasında hayvanların dış görünümü ıslah ve seleksyonda önemli bir rol oynamıştır. Genomik seleksiyon çağında, dış görünümün önemi çelişkili bir şekilde tartışılmaktadır. Örnek olarak sığır gösterilerine bakıldığında, yetiştiricilerin hayvanların dış görünümüne olan ilgilerinin ve duygularının halen çok popüler oluduğunu görülebilir.

“Güzel” ineklerin tetiklediği olumlu duyguya ek olarak, dış değerlendirme, üretim ömrünün optimizasyonunu kayıt ve sunum açısından açıkça tanımlanmış bilimsel ilkelere göre görselleştirilebilmelidir. Bireysel özellikler açıkça tanımlanmalı ve anlaşılır kombine notlandırmaya yönlendirmelidir. FleckScore bu gereksinimleri karşılar.

FleckScore sistemi

İşlevi sadece elektronik kayıt cihazlarının veya çevrimiçi portal www.fleckscore.com’un kullanılmasıyla mümkün olan bir sınıf öneri sisteminin, üreme alanı ve değer biçiciden bağımsız olarak tek tip sonuçlar vermesi amaçlanmıştır. Sistemin çığır açan diğer bir avantajı, teklif derecelerinin laktasyona özgü hesaplamasıdır. FleckScore böylece laktasyonlar boyunca popülasyon ortalamasından sapmayı tanımlayan ve dolayısıyla ineklerin fiziksel gelişimini dikkate alan dış değerlendirmeler sağlayabilir.

FleckScore’un bugüne kadar kullanılan sistemlere kıyasla iki ana farkı vardır:

  • Bir sınıf öneri sistemi kullanarak ana karakteristik özelliklerin komplex kombine notlarının türetilmesi
  • Ana özelliklerin komplex notlarının 100 puanlık bir ölçekte gösterilmesi

Yeni sistem, bireysel ve ana özelliklerin listesini değiştirmez. Lineer bireysel özelliklerin tanımı, 1’den 9’a kadar olan bir ölçekte olduğu gibidir. Önerilen notları hesaplamak için, bireysel özelliklerden gelen katkılar, üretken dönem ömrü üzerindeki etkilerine göre ağırlıklandırılır. Değerlendirici, ayaklar ile bacaklar ve meme kompleksleri için önerilen öneriyi +/- 3 puan değiştirebilir. Bu nedenle, teklifi belirli hayvanlara uyarlayabilmek için uzmanların doğrudan gözlemi hala talep görmektedir.

Popülasyon ortalaması genç inekler için 68-93 puan aralığı ve çok doğumlu inekler için ölçeğin daha da açılması ile laktasyondan bağımsız olarak yaklaşık 80 puana karşılık gelir. İkinci ve üçüncü laktasyonlardaki ineklerde, ayak ile bacakların ve memenin özelliklerinin son derece olumlu olması şartıyla, ölçek 94 ve 95 puana kadar uzatılabilir.

Tablo 1: FleckScore’da kalıp / kas yapısı / ayak ile bacaklar / meme için kompleks notların beyanı

Ayrıntılı Ana Özellikler

ÇERÇEVE (Genel Görünüm)

ÇERÇEVE öneri derecesi, (3: 1: 1: 1) oranında ağırlıklandırılmış ölçülen bireysel özellikler çapraz yükseklik, vücut uzunluğu, kalça genişliği ve gövde derinliğinden hesaplanır. Bu, aynı boyutlara sahip bir ineğin, laktasyona özgü farklı kare işaretleri aldığı anlamına gelir, çünkü popülasyon araçlarıyla ilişki kurulur (Tablo 2).

Tablo 2: ÇERÇEVE örneği kullanılarak özdeş boyutlara sahip laktasyona özgü komplex notlar

KAS YAPISI

KAS YAPISI kompleksi EUROP sistemine dayanan topuzun şeklini açıklar. Ortalama karakteristik özellik 80 puanla verilir ve topuzun düz ila hafif dışbükey bir şekle sahip R ticari sınıfına karşılık gelir.e.

AYAK İLE BACAKLAR

Öneri notu AYAK İLE BACAKLAR Grafik 1’de gösterilen dört ayrı özellikten oluşur. Özelliklerin ağırlığı, üretim ömrünün optimizasyonu üzerindeki etkisini yansıtan bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Ana özellik olarak tanımlanmayan kusurlar (örnek: dışa dönük arka ayak yapısı), uzun ömürlülüğe katkılarına göre öneri notu otomatik olarak azaltır.

Grafik 1: Kompleks kombine notunun AYAKLAR VE BACAKLAR’ın hesaplanması için bireysel özelliklerin ağırlığı

Tablo 3: AYAK ile BACAKLAR örneğini kullanarak özdeş tek notlara sahip laktasyona özgü kompleks kombine notlar

MEME

MEME öneri notu hesaplamasında Grafik 2’de listelenen dokuz bireysel özellik, üretken dönem ömrü üzerindeki etkilerine göre ağırlıklandırılır. MEME’deki kusurlar ayrıca genel sınıfta tanımlanmış eksikliklere (örnek: katmanlı memeler) neden olur.

Grafik 2: MEME’in kompleks kombine notunun hesaplanması için bireysel özelliklerin ağırlığı

Bilimsel ilkeler baz aldığında ayak bileği açısı ve meme derinliği, aynı zamanda ön meme bağlantısının, ön meme başı ve merkez askı bağı ve ayak bileği ifadesinin özelliklerinin ineklerin ömrü üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Ömür süresi açısından iyi özelliklere sahip olan inekler, seviyesi tekrar laktasyona özgü olan daha yüksek kompleks notlar alır (Tablo 3 ve 4).

Tablo 4: Meme örneğini kullanarak özdeş tek notlara sahip laktasyona özgü kompleks notlar

Meme temizliği, değerlendirme sırasında kontrol edilir ve mevcut ek meme başları kaydedilir. Bunlar MEME için öneri notunun hesaplanmasını etkilemez. Meme temizliği lineer tanımlamanın bağımsız bir özelliğidir ve kanıtlanmış bir ıslah değeri olarak boğaların çubuk grafiğinin bir parçasıdır.

FleckScore, şeffaflığı ve kıyası iyileştirir

Sistem, olağanüstü değerli inekleri daha önce olduğundan daha net bir şekilde tanımlayabiliyor. Resimdeki meme örneği bunu görselleştiriyor. İnek verilen bireysel notlarla 2. laktasyonda notlandırılmış ve memede 93 puana ulaşmıştır.

FleckScore Kullanımı

2012’den bu yana genç ineklerin lineer tanımlamaları, FleckScore ile dış derecelendirme performans testinin bir parçası olarak yürütülmektedir. Kaydedilen veriler üreme değeri tahmini ile ilgilidir ve isteğe bağlı olarak çeşitli yayınlarda yayımlanmak üzere etkinleştirilebilir (örneğin mezat kataloğu).

Yukarıdaki fotografın açıklaması:
ÖRNEK İnek FleckScore sistemine göre değerlendirildi (değerler sarı renkle vurgulanmıştır): Çerçevede, 75 notu olan küçük çerçeveli bir inek. Çapraz yükseklik 139 cm’de ölçüldü. Kas yapısında 85 puan, kollarda iyi ila çok iyi et değeri anlamına gelir. Ayak ile bacaklarda, 76 notu ile ortalamanın altında olduğu varsayılabilir. Memede 86 puan alan inek, bu özellikte ortalamanın üzerinde derecelendirilmiştir. Annesi de 3. laktasyonda FleckScore ile derecelendirildi. 91-74-85-80 K151 ile inek zayıf kaslı çok büyük çerçeve gösterir. 85 notu olan ayak ile bacaklar, bu karakteristik özellikte net bir avantaj varsayılabilir. Meme 80 puana sahiptir ve bu nedenle üçüncü buzağı inekleri için popülasyon ortalamasına karşılık gelir.

2014 yılında Avusturya Fleckvieh örgütü yeni sistemi genotipli adayların annelerini tanımlamak için kullanmaya karar verdi. FleckScore ile boğa annesi değerlendirmeleri aynı zamanda Almanya Bavyera’da da yapıldıktan sonra, ıslah ile ilgili ineklerin değerlendirmelerinin, üreme alanlarına bakılmaksızın tamamen karşılaştırılabilir olması ve tahsis edilen karmaşık kalitelerin, üretim yaşamı optimize etmek için referansa göre bireysel kalitelerden açıkça anlaşılabilir bir türeve tabi tutulması sağlanmalıdır.

Kaynaklar: Luntz, B. , Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)