Rad i upotreba

Važan parametar kvalitete FleckScore sustava je izračun ukupnih ocjena iz pojedinačnih svojstava i pronalaženja mana kod okvira, nogu i vimena. Do sada je to bilo omogućeno samo profesionalnim ocjenjivačima koji su koristili elektroničke uređaje za upotrebu FleckScore sustava. Uz ovaj online dokument, uzgajivači i učenici također mogu naučiti sustav ocjene i upotrebljavati ga u praksi.

Informacije o pojedinačnim svojstvima i manama mogu se naći upotrebom Info gumba u online obrascu za ocjenjivanje. Pojedinačna linearna svojstva opisana su na skali od 1 do 9 dok su moguće mane vrijednosti 1 i 2. Kako bi se izračunale predložene ocjene, sustav računa udio svakog pojedinog svojstva sukladno njegovom utjecaju na dužinu produktivnog života. Informacije o tome možete naći pod  „Izračun ukupnih ocjena“. Prijedlog ocjena za papke i noge te vime može biti prihvaćen od strane ocjenjivača ili može biti promijenjen za +/- 3 boda. Stoga je ocjenjivaču dana mogućnost prilagodbe promjene prijedloga ocjene za određenu životinju. Kod mladih krava srednja vrijednost neovisno o laktaciji na skali od 68-93 bodova je 80 bodova sa daljnjim povećanjem skale kod starijih krava za svojstva nogu i vimena. Kod krava u drugoj i trećoj laktaciji skala se može proširiti na 94 i 95 bodova ako su svojstva nogu i vimena izrazito pozitivna.

Krave simentalske pasmine svih dobnih skupina mogu se ocjenjivati putem internetskog obrasca. Zabilježene procjene se mogu proslijediti na unaprijed dogovorenu e-mail adresu  gdje se mogu arhivirati i dalje obrađivati.

Kao posebna usluga školama i uzgojnim organizacijama nudi se program procjene za održavanje natjecanja u ocjeni životinja. Nakon slanja e-maila, podaci uneseni putem internetskog obrasca pretvaraju se u zapis koji se dalje može obrađivati putem programa procjene. Dakle, opisi sudionika mogu se uspoređivati s standardom i odstupanjima od standardnog izračuna. Program procjene dostupan je na zahtjev Ing. Gerald POLLAK.

Završne upute


1.    Ispunjavanje obaveznih polja za identifikaciju:

Upis odgovarajuće laktacije je osobito važan jer je izračun rezultata specifičan za laktaciju. Sustav osigurava opis vanjštine koji opisuje odstupanja od srednje vrijednosti populacije kroz laktacije te tako uzima u obzir fizički razvoj krave. Upisom adrese e-maila definira se mjesto slanja rezultata.
2.    Dovršenje obaveznih polja pojedinačnih svojstava i dodjeljivanje eventualnih mana
3.    Potvrda ili promjena skupnih ocjena za noge i vime
4.    “Pošalji” gumb

Pomoću ovog gumba ocjene se šalju na navedenu adresu e-pošte.

Za daljnja pitanja o sustavu FleckScore i primjeni internetskog obrasca, molimo pogledajte navedenu adresu pod stavkom izbornika „Kontakt“.