Fungování a použití

Důležitým parametrem kvality systému FleckScore je odvození souhrnných známek z jednotlivých ukazatelů a evidování vad rámce, končetin a vemene. Dosud měli možnost využívat FleckScore pouze profesionální bonitéři, kteří k hodnocení využívají speciální elektronické přístroje. S tímto online formulářem je systém k dispozici pro praktické využití i chovatelům a studentům.

Informace o jednotlivých ukazatelích a vadách lze vyvolat pomocí tlačítka v on-line formuláři. Jednotlivé lineární znaky jsou popsány na stupnici od 1 do 9, zatímco případným vadám je přiřazována 1 nebo 2. K výpočtu celkové známky hodnocení zevnějšku se používají různé váhy u jednotlivých znaků dle jejich vlivu na délku produkčního života. Informace na toto téma lze nalézt v položce menu „Výpočet celkové známky“. Návrh známky za končetiny a vemeno může být konečný nebo ho hodnotitel může upravit +/- 3 body. Pohled experta na zvíře je tedy také zohledněný. Průměrné hodnocení populace odpovídá nezávisle na laktaci 80 bodům na stupnici od 68 do 93 bodů u prvotelek s možností dalšího otevření stupnice směrem nahoru pro krávy na vyšších laktacích.

V online formuláři mohou být popisovány strakaté krávy všech věkových kategorií. Hodnocení krávy je ve formě tabulky zasláno na zadanou emailovou adresu a může být archivováno nebo dále zpracováváno.

Jako zvláštní služba pro školy a chovatelské organizace je pro účely pořádání soutěží v lineárním popisu exteriéru dobytka nabízený program sloužící k vyhodnocování výsledků. Údaje zaznamenané pomocí on-line formuláře jsou po odeslání emailem upraveny do formy, která je speciálním programem dále zpracovatelná. Popisy účastníků tak mohou být srovnány s normou (zadanou úrovní) a následně vypočítány odchylky od standardizovaného popisu. Program sloužící k vyhodnocování výsledků je na vyžádání k dispozici u Ing. Gerald POLLAK.

Pokyny pro vyplnění


1.    Vyplnění povinných polí pro identifikaci
:
Správné zadání počtu laktací je obzvláště důležité, protože výpočet výsledků je na pořadí laktace závislý. Systém poskytuje lineární hodnocení exteriéru, které napříč laktacemi popisuje odchylky od průměru populace, a tím zohledňuje další fyzický vývoj krávy. Zadáním emailové adresy sem je definována adresa k zaslání výsledků.

2.    Vyplnění povinných polí jednotlivých ukazatelů a přiřazení možných vad

3.    Potvrzení nebo změna celkové známky za končetiny a vemeno

4.    Tlačítko „Odeslat nyní“
Pomocí tohoto tlačítka se odešle hodnocení na zadanou emailovou adresu.

V případě dalších dotazů k systému FleckScore nebo použití online formuláře se obraťte na zadanou adresu v položce „Kontakty“.