Souhrnná známka KONČETINY

Souhrnná známka KONČETINY se skládá ze 4 jednotlivých ukazatelů. Váhy ukazatelů jsou nastaveny na základě vědeckých výzkumů, které odráží působení na optimalizaci délky produkčního života. Vady, které nejsou definované jako hlavní ukazatele, automaticky snižují navrhovanou známku podle svého působení na dlouhověkost.

Poměry vah jednotlivých znaků v souhrnné známce KONČETINY:

Vady

  • Volná lopatka
  • Otevřený postoj hrudních končetin
  • Kravský postoj
  • Překřížené paznehty
  • Otevřené paznehty