Hlavný znak KONČATINY

Výsledné bodové hodnotenie hlavného znaku Končatiny je zložené zo 4 čiastkových lineárnych znakov. Jednotlivé váhy znakov vychádzajú z vedeckých poznatkov, ktoré vyjadrujú vzťah k dĺžke produkčného veku dojníc. Stanovené chyby utvárania končatín znižujú navrhované výsledné hodnotenie (súhrnnú známku), taktiež podľa miery vplyvu na dlhovekosť.

Váhy čiastkových znakov pri výpočte hlavného znaku KONČATINY:

Chyby utvárania končatín

  • Voľná lopatka
  • Otvorený postoj hrudných končatín
  • Kravský postoj
  • Prerastený paznecht
  • Otvorený paznecht