Ocena sumaryczna budowy nóg i racic

Sumaryczna ocena budowy nóg i racic składa się z czterech ocen za poszczególne cechy budowy. Wagi dla poszczególnych cech zostały ustalone na podstawie badań naukowych i odzwierciedlają ich wpływ na optymalizowanie długości okresu użytkowania w stadzie. Wady budowy kończyn nie są zdefiniowane jako cecha główna, ale mają one bezpośredni wpływ na skrócenie długości życia i proponowaną wartość oceny.

Wagi ekonomiczne poszczególnych cech budowy nóg i racic dla wyliczenia oceny sumarycznej:

Wady

  • Luźna łopatka
  • Nogi przednie odchylone na zewnątrz
  • Nogi tylne iksowate
  • Racice zagięte do wewnątrz
  • Racice nadmiernie rozwarte