Sumaryczna ocena wymienia

Na ocenę sumaryczną wymienia składają się cząstkowe oceny 10 cech, których siła oddziaływania na długość użytkowania wyrażona jest odpowiednią wagą ekonomiczną. W ocenie sumarycznej wymienia, jej wartość podlega również obniżeniu z powodu występowania zdefiniowanych wad budowy.

Wagi ekonomiczne poszczególnych cech budowy wymienia dla wyliczenia oceny sumarycznej:

Wady

  • Obrzęk wymienia
  • Wymię piętrowe
  • krótkie tylne strzyki
  • Uszkodzone tkanki strzyków
  • Przednie strzyki rozstawione na zewnątrz
  • Strzyki przednie przesunięte do przodu