Ocena sumaryczna ramy ciała

Ocena sumaryczna ramy ciała składa się z 5 pięciu ocen cząstkowych za poszczególne cechy budowy:

  • Wielkość
  • Długość
  • Szerokość
  • Głębokość

które są ważone w stosunku 3:1:1:1

Wymiary ramy ciała

  • Wysokość w krzyżu
  • Długość ciała (długość odcinka piersiowego tułowia + długość zadu)
  • Szerokość w guzach biodrowych
  • Głębokość tułowia