Hlavný znak RÁMEC TELA

Výsledné bodové hodnotenie sa vypočíta z 5 telových mier pre:

  • Výšku
  • Dĺžku
  • Šírku
  • Hĺbku

Pri výpočte sa používa pomer váh telových mier 3:1:1:1

Telové miery

  • Hĺbka tela
  • Výška na krížoch
  • Dĺžka tela (Dĺžka stredotrupia + dĺžka zadku)
  • Šírka zadku