Hlavný znak VEMENO

Súhrnné hodnotenie hlavného znaku Vemeno pozostáva z 10 čiastkových lineárnych znakov s príslušnými váhami, ktoré vyjadrujú úroveň vplyvu na dĺžku produkčného veku. Stanovené chyby utvárania vemena znižujú navrhované výsledné hodnotenie, taktiež podľa miery vplyvu na dlhovekosť.

Váhy čiastkových znakov pri výpočte hlavného znaku VEMENO:

Chyby utvárania vemena

  • Edém vemena
  • Stupňovité vemeno
  • Krátke zadné cecky
  • Nálevkovité cecky
  • Predné cecky smerujúce do strán
  • Cecky šikmo dopredu postavené