Souhrnná známka VEMENO

V souhrnné známce za VEMENO je zastoupeno 10 lineárních znaků. Jsou jim přiřazeny váky podle jejich působení na délku produkčního života. Také u VEMENE znamenají definované vady srážky z výsledné známky.

Váhy lineárních znaků v souhrnné známce za VEMENO:

Vady

  • Edematické vemeno
  • Stupňovité vemeno
  • krátké zadní struky
  • Nálevkovité struky
  • Přední struky směřující do boku
  • Struky směřující dopředu