Predlagana skupna ocena vimena

Pri izračunu skupne ocene vimena se glede na vpliv lastnosti na življenjsko dobo živali tehta 10 najpomembnejših lastnosti. Pri izračunu skupne ocene definirane, glede na njihov negativen prispevek k življenjski dobi živali, znižajo predlagano skupno oceno.

Uteževanje posameznih lastnosti za izračun skupne ocene vimena:

Uteževanje posameznih lastnosti za izračun skupne ocene vimena
Lastnosti vimena

Napake

  • Edem
  • Stopničasto vime
  • Kratki seski zadaj
  • Lijakasti seski
  • Nagib prednjih seskov
  • Zvončasti seski
Točke