Predlagana skupna ocena nog

Skupna ocena nog je sestavljena iz štirih posameznih lastnosti. Uteževanje posameznih lastnosti temelji na znanstvenih študijah, ter odraža vpliv posamezne lastnosti na izboljšanje življenjske dobe živali. Napake, ki ne spadajo pod glavne lastnosti avtomatsko, glede na njihov negativen prispevek k življenjski dobi živali, znižajo predlagano skupno oceno.

Uteževanje posameznih lastnosti pri izračunu skupne ocene nog:

Uteževanje posameznih lastnosti pri izračunu skupne ocene nog
Lastnosti nog

Napake

  • Ohlapno pleče
  • Nepravilna prednja stoja
  • Kravja stoja
  • Zviti parklji
  • Razprti parklji
Točke