Fleckscore – nov nivo kakovosti ocenjevanja lastnosti zunanjosti goveda lisaste pasme

Že stoletja igra zunanja podoba živali med rejci odločilno vlogo tako v reji kot v selekciji. V času genomske selekcije se smisel ocenjevanja lastnosti zunanjosti vse močneje diskutira. Na razstavah goveda pa je razvidno, da sta interes in strast rejcev nad podobo živali še vedno neomajna.

Poleg pozitivnih čustev, ki jih vzbujajo »lepe« krave, mora biti sistem ocenjevanja lastnosti zunanjosti sposoben, da tako pri evidentiranju kot prikazovanju podatkov, po jasno opredeljenih znanstvenih načelih, zagotovi načrtno izboljšanje življenjske dobe. Posamezne ocene morajo biti jasno opredeljene in sestavljene v smiselne sklope ocen. FleckScore izpolnjuje vse te zahteve.

GS RAU- Hčer ZIERDE – avstrijska državna prvakinja bikovskih mater 2013

Sistem Fleckscore

Sistem predlaganja skupnih ocen, katerega delovanje je možno le z uporabo elektronskih naprav ali spletnega portala www.fleckscore.com, zagotavlja enotne rezultate ne glede na območje vzreje in ocenjevalca. Druga prelomna prednost sistema je izračun predlogov ocen, specifičnih na laktacijo. FleckScore tako omogoča podajanje ocen lastnosti zunanjosti, ki opisujejo odstopanje od povprečja populacije med laktacijami in upoštevajo fizični razvoj živali.

Fleckscore, proti do sedaj uporabljenimi sistemi vrednotenja izkazuje 2 bistveni prednosti:

  • Skupne ocene glavnih sklopov lastnosti izpelje preko sistema predlaganih ocen
  • Skupne ocene glavnih sklopov lastnosti predstavi na 100 točkovni skali

Nov sistem ne vključuje sprememb v seznamu ocenjenih lastnosti. Opis individualnih linearnih lastnosti kot doslej sledi lestvici od 1 do 9. Za izračun predlaganih ocen se prispevki posameznih lastnosti utežijo glede na njihov vpliv na življenjsko dobo živali. Predlagan izračun za skupne ocene lastnosti nog in vimena lahko ocenjevalec spremeni za +/- 3 točke, zato je še vedno potrebovana presoja strokovnjaka, ki predlagane ocene sklopov in skupno oceno individualno prilagodi na posamezno žival.

Povprečje populacije ne glede na laktacijo ustreza 80. točkam, z razponom lestvice 68-93 točk za prvesnice in nadaljnjo razširitvijo lestvice navzgor pri kravah z več laktacijami. Za krave v drugi ali tretji laktaciji se lahko skala razširi na 94 oz. 95 točk, v kolikor so ocene nog in vimena izjemno pozitivne.

Preglednica 1: Izjava o kompleksnih pojasnilih Okvir, Omišičenost, Lastnosti nog, Vime

Preglednica 1: Izjava o kompleksnih pojasnilih Okvir/Omišičenost/Lastnosti nog/Vime

Sklopi glavnih lastnosti


Okvir

Skupna ocena za okvir se izračuna na podlagi meritev: višine križa, dolžine telesa (dolžina hrbta + dolžina križa), kolčne širine in globine telesa, v razmerju 3: 1: 1: 1 ter laktacije v kateri se krava nahaja. To pomeni, da dobijo krave z enakimi merami različne ocene okvirja glede na laktacijo v kateri so ocenjene.

Preglednica 2: Različne ocene okvirja pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa okvirja

Različne ocene okvirja pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa okvirja

Omišičenost

Za skupno oceno omišičenosti se ocenjuje zaobljenost stegen. Ocena je primerljiva z EUROP klasifikacijo ocenjevanja trupov na liniji klanja. Ocenjuje se v razponu od 68 do 93 točk, kjer povprečna ocena znaša 80 točk (ravna do rahlo izbočena oblika stegen) in ustreza razredu R oziroma oceni 5 v točkovanju od 1 do 9.


Lastnosti nog

Predlagana skupna ocena lastnosti nog je sestavljena iz v sliki 1 prikazanih lastnosti. Utežitev posameznih lastnosti temelji na znanstvenih študijah, ter odraža vpliv posamezne lastnosti na izboljšanje življenjske dobe živali. Napake, ki ne spadajo pod glavne lastnosti ( npr. kravja stoja), glede na njihov vpliv na življenjsko dobo, avtomatsko znižajo predlagano skupno oceno sklopa.

Slika 1: Razmerje obtežb posameznih lastnosti za izračun skupne ocene nog

Slika 1: Razmerje obtežb posameznih lastnosti za izračun skupne ocene nog.

Preglednica 3: Različne ocene nog pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa nog

Različne ocene nog pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa nog

Vime

V izračunu skupne ocene vimena je, glede na njihov posamičen vpliv na življenjsko dobo živali, tehtanih 10 posameznih lastnosti (Slika 2). Tudi pri izračunu skupne ocene vimena, definirane napake, kot na primer stopničasto vime znižajo število predlaganih točk pri skupni oceni sklopa.

Slika 2: Razmerje obtežb posameznih lastnosti za izračun skupne ocene vimena

Na osnovi znanstvenih študij o vplivu lastnosti na dolgoživost krav so za najvplivnejše lastnosti izbrane globina vimena, pripetost vimena spredaj, namestitev prednjih seskov, izraženost centralne vezi ter kot in izraženost skočnega sklepa. Krave, ki odražajo dobro izraženost lastnosti (pomembnih za dolgo življenjsko dobo), z upoštevanjem zaporedne laktacije, prejmejo višjo skupno oceno.

Preglednica 4: Različne ocene vimena pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa vimena

Različne ocene vimena pri kravah v 1., 2., 3. laktaciji ob enakih ocenah posameznih lastnosti sklopa vimena

Med ocenjevanjem vimena se sprotno preverja in zabeleži tudi prisotnost morebitnih napak čistoče vimena. Kot lastnost sama po sebi nima direktnega vpliva na izračun skupne ocene vimena temveč se obravnava kot samostojna ocenjena lastnost, ki se v sklopu paličnega diagrama plemenskih bikov, navaja kot ločena plemenska vrednost.

Fleckscore izboljšuje preglednost in primerljivost

Sistem je sposoben izpostaviti nadpovprečne krave še bolj jasno kot je bilo možno do sedaj. Primer vimena na sliki spodaj dobro ponazarja delovanje sistema. Krava je bila ocenjena v 2. laktaciji, kjer je za vime prejela 93 točk.

Vime od krave v drugi laktaciji z navedenimi posameznimi ocenami. Vime prejme skupno 93 točk .

Uporaba Fleckscore sistema ocenjevanja  

Linearno ocenjevanje telic se od leta 2012, v okviru lastne preizkušnje v pogojih reje, izvaja s FleckScore sistemom ocenjevanja. Zajeti podatki se uporabljajo pri oceni plemenskih vrednosti in se lahko ob potrebni uporabijo za objave v različnih publikacijah (primer: dražbeni katalog).

Vnos krave MUSTER v dražbeni katalog. Ocene lastnosti zunanjosti krave in njene matere so označene z rumeno:

Pojasnilo zgornje slike:

Krava MUSTER je bila v prvi laktaciji ocenjena po sistemu ocenjevanja Fleckscore (rumeno obarvane vrednosti): Pri oceni okvirja je dosegla 75 točk, saj gre za kravo majhnega okvirja, višina križa je imela izmerjeno pri 139 cm. Pri omišičenosti je dosegla 85 točk kar odraža dobro do zelo dobro zaobljenost stegen. Lastnosti nog so bile skupno ocenjene s 75. točkami zato sklepamo, da gre za podpovprečno izraženost posamičnih lastnosti. Z oceno 86. točk pa krava v sklopu vimena kaže krepko nadpovprečno izraženost lastnosti. Tudi njena mati je bila v tretji laktaciji ocenjena z sistemom Fleckscore. Pri ocenah 91-74-85-80 K151 žival kaže izredno velik okvir (91 točk) s slabo omišičenostjo (74 točk), nadpovprečno izraženostjo lastnosti nog (85 točk) in povprečno izraženim vimenom pri kravah v tretji laktaciji (80 točk).

Leta 2014 se je avstrijska rejska organizacija lisaste pasme odločila, z novim sistemom Fleckscore, oceniti matere genotipiziranih kandidatov bikov. Ker se Fleckscore ocenjevanje bikovskim mater hkrati izvaja tudi na Bavarskem, je zagotovljeno, da so ocene vzrejno pomembnih krav, v celoti primerljive ne glede na območje vzreje in so dodeljene skupne ocene jasno ter razumljivo izpeljane iz posameznih lastnosti in odražajo povezavo z izboljšanjem življenjske dobe živali.


Viri: Luntz, B. ,  Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)