Totaalscore Beenwerk

De totaalscore beenwerk wordt bepaald uit de vier ingevulde individuele kenmerken. De weging van de kenmerken is mede door wetenschappelijke kennis bepaald, die het effect op de levensduur weerspiegelen. Gebreken die niet als hoofdkenmerken zijn gedefinieerd, verlagen automatisch het voorgestelde cijfer op basis van hun bijdrage aan de levensduur.

Weging van de individuele kenmerken voor de berekening van het totaalcijfer beenwerk:

Gebreken

  • Losse schouder
  • Franse stand, klauwen wijzen naar buiten
  • Achterbenen wijzen naar buiten
  • Klauwen over elkaar
  • Gespreide klauwen