Totaalscore bespiering

Beschrijving van de bespiering van de achterhand, afgeleid van het SEUROP systeem.