Ocena sumaryczna umięśnienia

Opis umięśnienia udźca zgodnie z systemem EUROP.