FLECKSCORE - liniowa ocena potomstwa

Update 10/2023

Rama ciała


Pomiaru dokonuje się na wysokości guzów biodrowych .

Miejscem pomiaru jest najgłębsze miejsce tułowia bez pępka .

Miejscem pomiaru jest zewnętrzna krawędź guzów biodrowych.

Przedni punkt pomiaru znajduje się na wysokości umownej linii łączącej przednie kończyny pomiędzy łopatkami. Tylny punkt pomiaru znajduje się na wysokości umownej linii łączącej przednie krawędzie guzów biodrowych.

Linia łącząca przednią krawędź guza biodrowego z tylną krawędzią guza kulszowego miednicy .

Umięśnienie


Opis umięśnienia zadu zgodnie z systemem EUROP.
68 - 70 P bardzo wklęsłe
71 - 73 O- wyraźnie wklęsłe
74 - 76 O wklęsłe
77 - 79 R- lekko wklęsłe
80 R płaskie
81 - 83 R+ lekko wypukłe
84 - 86 U convessa
87 - 89 U+ wyraźnie wypukłe
90 - 93 E bardzo wypukłe

Wymię


Zawieszenie przednie wymienia opisane jest kątem zawartym pomiędzy umowną prostopadłą linią poprowadzoną od punktu zawieszenia wymienia a linią nachylenia przedniej części wymienia w miejscu jego połączenia z powłoką brzuszną.
Wygląd Ocena
0 do 10 1
10 do 20 2
20 do 30 3
30 do 40 4
40 do 50 5
50 do 60 6
60 do 70 7
70 do 80 8
80 do 90 9

Opis położenia przednich strzyków na ćwiartkach wymienia .
Wygląd Ocena
silnie na zewnątrz 1
wyraźnie na zewnątrz 2
na zewnątrz 3
lekko na zewnątrz 4
pośrednie na dnie ćwiartki 5
lekko do wewnątrz 6
do wewnątrz 7
wyrażnie do wewnątrz 8
silnie do wewnątrz 9

Długość przednich strzyków w cm mierzona jest od ich nasady do zakończenia strzyka.
Wygląd Ocena
sotto 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
ponad/powyżej 11 cm 9

Grubość przednich strzyków w cm mierzona jest u nasady strzyka.
Wygląd Ocena
sotto 1,50 cm 1
1,50 do 1,75 cm 2
1,75 do 2,00 cm 3
2,00 do 2,25 cm 4
2,25 do 2,75 cm 5
2,75 do 3,00 cm 6
3,00 do 3,75 cm 7
3,75 do 4,50 cm 8
4,50 cm i więcej 9

Pomiaru długości przedniej części wymienia dokonuje się od miejsca jego umocowania na powłoce brzusznej do miejsca poprzecznego podziału wymienia. Jeśli linia tego podziału nie jest widoczna przyjmuje się za miejsce pomiaru środek odległości pomiędzy przednimi i tylnymi strzykami.
Wygląd Ocena
bardzo krótkie sotto 13 cm 1
wyraźnie krótsze 14 cm 2
krótkie 16 cm 3
krótsze 18 cm 4
średnie 20 cm 5
dłuższe 22 cm 6
długie 24 cm 7
wyraźnie dłuższe 26 cm 8
bardzo długie ponad/powyżej 27 cm 9

Pomiar długości tylnej części wymienia wykonywany jest od linii jego porzecznego podziału wzdłuż poziomej linii do tylnej krawędzi wymienia. Jeżeli linia poprzecznego podziału wymienia nie jest widoczna, pomiar wykonuje się od środka odległości pomiędzy przednimi a tylnymi strzykami.
Wygląd Ocena
bardzo krótkie sotto 13 cm 1
wyraźnie krótsze 14 cm 2
krótkie 16 cm 3
krótsze 18 cm 4
średnie 20 cm 5
dłuższe 22 cm 6
długie 24 cm 7
wyraźnie dłuższe 26 cm 8
bardzo długie ponad/powyżej 27 cm 9

Pomiar odległości w cm od umownej poziomej linii poprowadzonej przez środek stawu skokowego do umowej linii poziomej poprowadzonej przez najniższą spodnią krawędz wymienia u nasady strzyków.
Wygląd Ocena
sotto -6 cm 1
-2 do -5 cm 2
-1 do +1 cm 3
+2 do +3 cm 4
+4 do +5 cm 5
+6 do +8 cm 6
+9 do +11 cm 7
+12 do +14 cm 8
+15 cm i więcej 9

Opis wyglądu więzadła środkowego wymienia, jego wysokości i głębokości podziału, głębokość podziału jest ważniejsza od wysokości.
Nacięcie Wysokość Ocena
niewidoczne 1
słabo rozpoznawalne (0cm) 2
zorla belirgin (aşağı1 cm i mniej niż połowa wysokości 3
rozpoznawalne (1-2cm) słabe i co najmniej połowa wysokości 4
średnie (2-3cm) rozpoznawalne i co najmniej połowa wysokości 5
wyraźnie zaznaczone (2-3cm) i co najmniej połowa wysokości 6
wyraźne (ponad 3cm) i do góry dobrze widoczne 7
wyraźne (ponad 3cm) i do góry bardzo dobrze widoczne 8
wyraźne (ponad 3cm) i do góry bardzo mocne 9

Opis ustawienia strzyków tylnych.
Wygląd Ocena
zewnętrzne 1
mocniej na zewnątrz 2
na zewnątrz 3
lekko na zewnątrz 4
pionowo 5
lekko do wewnątrz 6
do wewnątrz 7
mocniej do wewnątrz 8
wewnętrzne 9

Opis umiejscowienia tylnych strzyków w odniesieniu do ćwiartki wymienia.
Wygląd Ocena
silnie na zewnątrz 1
wyraźnie na zewnątrz 2
na zewnątrz 3
lekko na zewnątrz 4
pośrednie na dnie ćwiartki 5
lekko do wewnątrz 6
do wewnątrz 7
wyrażnie do wewnątrz 8
silnie do wewnątrz 9
Opis strzyków dodatkowych.
Wygląd Ocena
przetoka 1
przystrzyk 2
dodatkowy strzyk drożny 3
międzystrzyk 4
zawiązek międzystrzyka 5
dodatkowy duży strzyk tylny 6
dodatkowy mały strzyk tylny 7
zawiązek dodatkowego strzyka tylnego 8
czyste wymię bez dodatkowych strzyków 9

Zad


Pomiar różnicy wysokości w cm pomiędzy górną krawędzią guza biodrowego a górną krawędzią guza kulszowego miednicy.
Wygląd Ocena
ponad/powyżej +3 cm 1
+1 do +3 cm 2
0 cm 3
-1 do -3 cm 4
-4 do -5 cm 5
-6 do -8 cm 6
-9 do -12 do cm 7
-14 do -18 cm 8
ponad/powyżej -18 cm 9

Nogi i racice


Opis postawy nóg tylnych z boku i zagięcia stawu skokowego wzdłuż umownej linii pociągniętej w dół w kierunku racic i w górę w kierunku miednicy. Normalny kąt zagięcia wynosi około 150° (5 pkt.).
Wygląd Ocena
pionowa 1
silnie rozwarta 2
rozwarta 3
lekko rozwarta 4
normali 5
lekko skątowana 6
skątowana 7
bardzo skątowana 8
podsiebna 9

Opis wyglądu stawu skokowego z każdej jego strony.
Wygląd Ocena
całkowicie gąbczasta 1
gąbczasta 2
lekko gąbczasta 3
niewyraźna 4
słabo wyraźna 5
wyraźna 6
bardzo wyraźna 7
sucha 8
bardzo sucha i czysta 9

Opis części sprężystej pęciny.
Wygląd Ocena
bardzo miękka 1
zbyt miękka 2
miękka 3
prawidłowa 4
lekko sprężysta 5
sprężysta 6
bardzo sprężysta 7
pionowa 8
pochylona do przodu 9

Pomiar wysokości piętki w cm jako odległości pomiędzy krawędzią racicy a podłożem.
Wygląd Ocena
sotto 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm i więcej 9

Opis umaszczenia

głowa biała 0
plama wokół jednego oka 1
plama wokół obu oczu 2
głowa czerwona 3
ciemnoczerwone 1
czerwone 2
ciemnożółte 3
zółte 4
umaszczenie jednolite 1
umaszczenie z drobnymi łatami 2
umaszczenie z drobnymi łatami na białym tle 3
drobne łaty i centki 4
duże białe powierzchnie 5

Zachowanie podczas doju

bardzo spokojna 4
spokojna, bez odruchów agresji 5
niespokojna 6
nerwowa 7

Wady budowy wymienia (1- drobne wady, 2 - poważne wady)

1 2 cm
2 1 cm

Wady budowy ciała - pokroju (1 - drobne wady budowy, 2 - poważne wady budowy)

Wady budowy nóg (1 - drobne wady budowy, 2 - poważne wady budowy)

Ocena ogólna

..
..
..
..