FLECKSCORE - LINEÁRNÍ POPIS A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU

Update 10/2023

Rámec


Měří se na křížové kosti.

Měří se a posuzuje od hřbetní linie v místě nasazení posledního žebra ke spodině břišní.

Měří se mezi vnějším ukončením hrbolů kosti kyčelní.

Měří se spojnice mezi lopatkami ke spojnici mezi kyčelními klouby.

Prednja mjerna točka je početak sjedne kvrge. Stražnja mjerna točka je kraj sjedne kvrge.

Osvalení


Procjena mišića gornjeg stražnjeg dijela nogu slično EUROP sustavu .
68 - 70 P velmi konkávní
71 - 73 O- zřetelně konkávní
74 - 76 O konkávní
77 - 79 R- mírně konkávní
80 R ravno
81 - 83 R+ mírně konvexní
84 - 86 U konvexní
87 - 89 U+ zřetelně konvexní
90 - 93 E velmi konvexní

Vemeno


Hodnotí se úhel mezi prvními deseti centimetry předního vemene a kolmicí k břišní stěně. Posuzuje se při pohledu ze strany.
Vyjádření Známka
0 do 10 1
10 do 20 2
20 do 30 3
30 do 40 4
40 do 50 5
50 do 60 6
60 do 70 7
70 do 80 8
80 do 90 9

Posuzuje se poloha umístění struků na předních čtvrtích vně od podélné brázdy vemene při pohledu zezadu.
Vyjádření Známka
Na vnějším okraji 1
Dále vně 2
Vně 3
Trochu vně 4
Ve středu čtvrtě 5
K podélné brázdě 6
Blíž k podélné brázdě 7
Blízko brázdy 8
Velmi blízko brázdy 9

Je charakterizována délkou předních struků. V případě nestejné délky je pro posouzení rozhodující delší struk.
Vyjádření Známka
pod 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
nad 11 cm 9

Měří se na základně předních struků v cm.
Vyjádření Známka
pod 1,50 cm 1
1,50 do 1,75 cm 2
1,75 do 2,00 cm 3
2,00 do 2,25 cm 4
2,25 do 2,75 cm 5
2,75 do 3,00 cm 6
3,00 do 3,75 cm 7
3,75 do 4,50 cm 8
4,50 cm a více 9

Popisuje se utváření předních čtvrtí, jejich délka od středu vemene a upnutí při pohledu ze strany. Za střed vemene se považuje brázda mezi předními a zadními čtvrtěmi a pokud není zřetelná, tak střední vzdálenost mezi předními a zadními struky. Posuzuje se vzdálenost této linie k přednímu upnutí vemene na spodině břišní.
Vyjádření Známka
Extrémně krátké pod 13 cm 1
Velmi krátké 14 cm 2
Krátké 16 cm 3
Trochu kratší 18 cm 4
Střední 20 cm 5
Trochu delší 22 cm 6
Dlouhé 24 cm 7
Velmi dlouhé 26 cm 8
Extrémně dlouhé nad 27 cm 9

Popisuje se utváření zadních čtvrtí, jejich délka od středu vemene a upnutí při pohledu ze strany. Za střed vemene se považuje brázda mezi předními a zadními čtvrtěmi a pokud není zřetelná, tak střední vzdálenost mezi předními a zadními struky. Posuzuje se vzdálenost této linie k zadnímu upnutí vemene.
Vyjádření Známka
Extrémně krátké pod 13 cm 1
Velmi krátké 14 cm 2
Krátké 16 cm 3
Trochu kratší 18 cm 4
Střední 20 cm 5
Trochu delší 22 cm 6
Dlouhé 24 cm 7
Velmi dlouhé 26 cm 8
Extrémně dlouhé nad 27 cm 9

Je charakterizována postavením spodní linie vemene k myšlené přímce, vedené vodorovně středem hlezna. Posuzuje se při pohledu ze strany.
Vyjádření Známka
pod -6 cm 1
-2 do -5 cm 2
-1 do +1 cm 3
+2 do +3 cm 4
+4 do +5 cm 5
+6 do +8 cm 6
+9 do +11 cm 7
+12 do +14 cm 8
+15 cm a více 9

Popisuje se výraznost a nasazení závěsného vazu při pohledu zezadu. Rozhodující je hloubka středu brázdy rozdělující zadní čtvrtě mezi struky (prolomení vemene).
Vaz - hloubka zářezu Výška Známka
Bez přerušení báze vemene 1
Nezřetelný (0 cm) 2
Sotva zřetelný (pod 1 cm) méně než polovina vemene 3
Zřetelný (1-2 cm) nebo sotva zřetelný Minimálně do poloviny vemene 4
Dobře zřetelný (2-3 cm) nebo zřetelný Minimálně do poloviny vemene 5
Dobře zřetelný (2-3 cm) Minimálně do poloviny vemene 6
Zřetelný (nad 3 cm) Směrem nahoru zřetelná 7
Zřetelný (nad 3 cm) směrem nahoru výrazná 8
Zřetelný (nad 3 cm) směrem nahoru velmi výrazná 9

Je charakterizováno vychýlením zadních struků od svislé osy směrem ven nebo dovnitř při pohledu zezadu.
Vyjádření Známka
Velmi výrazně od středu 1
Výrazně od středu 2
Od středu 3
Trochu od středu 4
Kolmé 5
Trochu do středu 6
Do středu 7
Výrazně do středu 8
Velmi výrazně do středu 9

Popis pozice zadních struků ve vztahu ke čtvrti vemene.
Vyjádření Známka
Na vnějším okraji 1
Dále vně 2
Vně 3
Trochu vně 4
Ve středu čtvrtě 5
K podélné brázdě 6
Blíž k podélné brázdě 7
Blízko brázdy 8
Velmi blízko brázdy 9
Popis případného výskytu mezistruků a pastruků.
Vyjádření Známka
Píštěl 1
Přídavný struk vně 2
Přídavný struk nebo pastruk s vývodem 3
Mezistruk 4
Přídavný pastruk mezi struky 5
Větší pastruk 6
Malý pastruk 7
Zárodek pastruku 8
Čisté vemeno 9

Záď


Měření odchylky spojnice dorsálního ukončení hrbolu kosti kyčelní a hrbolu kosti sedací od vodorovné roviny procházející hřbetní linií.
Vyjádření Známka
nad +3 cm 1
+1 do +3 cm 2
0 cm 3
-1 do -3 cm 4
-4 do -5 cm 5
-6 do -8 cm 6
-9 do -12 do cm 7
-14 do -18 cm 8
nad -18 cm 9

Končetiny


Je charakterizován zaúhlením zadních končetin v hlezenním kloubu. Posuzuje se při pohledu ze strany. Při nestejném postavení se posuzuje horší končetina. Normální zaúhlení (známka 5) je definováno úhlem 150°.
Vyjádření Známka
Výrazně strmý 1
Velmi málo zaúhlený 2
Málo zaúhlený (strmý postoj) 3
Trochu méně zaúhlený 4
Normálně zaúhlený 5
Trochu více zaúhlený 6
Více zaúhlený 7
Velmi zaúhlený 8
Šavlovitý postoj 9

Posuzuje se při pohledu zezadu jednak míra vyklenutí směrem dovnitř a ven, pohmatem pak stupeň houbovité struktury.
Vyjádření Známka
Velmi houbovitý 1
Houbovitý 2
Trochu houbovitý 3
Zřetelný 4
Normální 5
Trochu zřetelný 6
Nezřetelný 7
Suchý 8
Velmi suchý 9

Je charakterizována sklonem spěnky a pevností vazů.
Vyjádření Známka
Velmi prošlápnutá 1
Prošlápnutá 2
Měkká 3
Povolená 4
Mírně pérující 5
Pevná 6
Velmi pevná 7
Výrazně strmý 8
Velmi strmá 9

Popisuje se výška patky paznehtu zadní končetiny v cm. Výška je zjišťována odhadem při pohledu ze strany u paznehtu s horším utvářením.
Vyjádření Známka
pod 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm a více 9

Zbarvení

Bílá hlava 0
Oční skvrna na jedné straně 1
Oční skvrna na obou stranách 2
Červená hlava 3
Tmavě červená 1
Červená 2
Tmavě žlutá 3
Žlutá 4
Plášťové 1
Strakaté 2
Skvrnité 3
Kropenaté 4
Převažující bílá 5

Chování při dojení

velmi klidná 4
klidná 5
mírně nervózní 6
hodně nervózní 7

Vady - vemeno (1-méně závažná vada, 2-závažná vada)

1 2 cm
2 1 cm

Vady - tělo (1-méně závažná vada, 2-závažná vada)

Vady - končetiny (1-méně závažná vada, 2-závažná vada)

Souhrnná známka

..
..
..
..