Základní informace

  • Cílem a účelem hodnocení exteriéru strakatých zvířat podle FleckScore je nejen brzké rozpoznání a popis ukazatelů exteriéru, které pozitivně ovlivňují délku produkčního života, ale i dodání dat pro odhad PH exteriéru.
  • 22 jednotlivých znaků se popisuje na stupnici od 1 do 9 od jednoho extrému k druhému, nebo se měří.
  • Zveřejňují se souhrnné známky pro rámec, osvalení, končetiny a vemeno.
  • Pro rámec, končetiny a vemeno se ze získaných jednotlivých ukazatelů vypočítá souhrnná známka.
  • Váhy jednotlivých ukazatelů v propočítávání souhrnných známek jsou založeny na vědeckých poznatcích sloužících k optimalizaci délky produkčního života.
  • Výpočet souhrnných známek je různý pro jednotlivé laktace.
  • Souhrnné známky se zobrazují ve dvoumístné stupnici 68-93 bodů pro prvotelky s možností posunutí stupnice směrem nahoru pro krávy na vyšších laktacích.
  • Průměrné vyjádření ukazatelů v populaci odpovídá u každého hlavního ukazatele přibližně 80 bodům.
  • FleckScore tak poskytuje hodnocení exteriéru, které popisuje odchylky od populace napříč laktacemi, a tím zohledňuje další tělesný vývoj krávy.