Fakty o programie FleckScore

  • Celem liniowej oceny budowy ciała zwierząt rasy simentalskiej prowadzonej za pomocą programu FleckScore jest możliwie wczesne rozpoznanie i opisanie każdej z cech budowy ciała, które mają pozytywny wpływ na długość użytkowania i tworzą zbiór danych potrzebnych do oszacowania wartości hodowlanej dla cech budowy ciała.
  • Ocenianych jest w skali od 1 do 9 punktów 21 cech budowy ciała, których punktacja odzwierciedla jedną skrajność od drugiej.
  • Publikowane są sumaryczne oceny budowy ramy ciała (kłody), umięśnienia, budowy nóg i racic oraz wymienia.
  • W ocenie kłody, nóg i racic oraz wymienia z pojedynczo wyszczególnionych cech budowy wylicza się sumaryczny indeks.
  • Waga każdej z cech składających się na wynik oceny sumarycznej określona jest na podstawie badań naukowych prowadzonych nad optymalizacją długości użytkowania.
  • W sumarycznej ocenie bierze się pod uwagę specyfikę laktacji.
  • Ocena sumaryczna wyrażona jest w dwucyfrowej skali od 68 do 93 punktów dla pierwiastek z możliwością rozszerzenia skali w górę dla krów wieloródek.
  • Przeciętne sumaryczne noty dla ocenianych cech w populacji odpowiadają wartości około 80 punktów.
  • Wynik oceny liniowej budowy ciała w programie FleckScore uwzględnia kolejny numer laktacji i odchylenie od średniej populacji wzrostu somatycznego krowy.