Система FleckScore - лінійна оцінка за якістю нащадків

Update 10/2023

Тулуб


Точка вимірювання - від уявної лінії між тазовими кістками вертикально до землі.

Точка виміру - найнижча точка тулуба без урахування пупка.

Точка вимірювання - зовнішні краї клубових кісток.

Точка вимірювання спереду - уявне подовження грудної кінцівки до рівня між лопатками. Точка вимірювання ззаду - уявна лінія між початком горбів клубових кісток.

Точка вимірювання спереду - початок клубових кісток. Точка вимірювання ззаду - край сідничого горба .

Обмускуленість


Опис параметрів обмускуленості задньої частини тулуба аналогічний системі EUROP.
68 - 70 P дуже слабка
71 - 73 O- помітно слабка
74 - 76 O слабка
77 - 79 R- злегка слабка
80 R середня
81 - 83 R+ злегка сильна
84 - 86 U сильна
87 - 89 U+ помітно сильна
90 - 93 E дуже сильна

Вим'я


Вимірювання кута між уявною вертикальною лінією в місці прикріплення передньої частини вимені та лінією, що показує нахил передньої частини вимені у місці переходу до черевної стінки.
Вираженість оцінка
0 до 10 1
10 до 20 2
20 до 30 3
30 до 40 4
40 до 50 5
50 до 60 6
60 до 70 7
70 до 80 8
80 до 90 9

Оцінювання розташування передніх дійок відносно долі вимені.
Вираженість оцінка
дуже широке 1
помітно широке 2
широке 3
злегка широке 4
у центрі 5
злегка зближене 6
зближене 7
помітно зближене 8
дуже зближене 9

Вимірювання довжини передніх дійок (см) з місця прикріплення дійки до вимені до кінчика дійки.
Вираженість оцінка
менше 2 см 1
2 см 2
3 см 3
4 см 4
5 см 5
6 см 6
7-8 см 7
9-11 см 8
більше 11 см 9

Вимірювання товщини передніх дійок (см) як діаметр у місці прикріплення до вимені.
Вираженість оцінка
менше 1,50 см 1
1,50 до 1,75 см 2
1,75 до 2,00 см 3
2,00 до 2,25 см 4
2,25 до 2,75 см 5
2,75 до 3,00 см 6
3,00 до 3,75 см 7
3,75 до 4,50 см 8
4,50 см і більше 9

Оцінювання довжини передньої частини вимені з місця його прикріплення до черевної порожнини до роздільної борозни вимені. Якщо роздільну борозну неможливо розпізнати, точкою виміру вважають середину між передніми та задніми дійками.
Вираженість оцінка
екстремально коротка менше 13 см 1
дуже коротка 14 см 2
коротка 16 см 3
злегка коротка 18 см 4
середня 20 см 5
злегка довга 22 см 6
довга 24 см 7
дуже довга 26 см 8
екстремально довга більше 27 см 9

Оцінювання довжини задньої частини вимені з місця роздільної борозни вимені (вигляд збоку вздовж горизонтальної лінії) до кінця задньої частини. Якщо роздільну борозну неможливо розпізнати, точкою виміру вважають середину між передніми та задніми дійками.
Вираженість оцінка
екстремально коротка менше 13 см 1
дуже коротка 14 см 2
коротка 16 см 3
злегка коротка 18 см 4
середня 20 см 5
злегка довга 22 см 6
довга 24 см 7
дуже довга 26 см 8
екстремально довга більше 27 см 9

Вимірювання відстані (см) від уявної горизонтальної лінії посередині скакального суглоба до уявної горизонтальної лінії в найнижчій точці вимені без дійок.
Вираженість оцінка
менше -6 см 1
-2 до -5 см 2
-1 до +1 см 3
+2 до +3 см 4
+4 до +5 см 5
+6 до +8 см 6
+9 до +11 см 7
+12 до +14 см 8
+15 см і більше 9

Оцінювання виразності підтримуючої зв'язки за глибиною та висотою, при цьому значення глибини є важливішим за висоту.
Заглиблення Висота оцінка
порушена 1
невиразна (0 см) 2
злегка виразна (менше 1 см) і менше половини висоти 3
виразна (1-2 см) або злегка виразна і щонайменше до половини висоти 4
добре виразна (2-3 см) або виразна і щонайменше до половини висоти 5
добре виразна (2-3 см) і щонайменше до половини висоти 6
чітка (понад 3 см) і виразна до верхівки вимені 7
чітка (понад 3 см) і добре виразна до верхівки вимені 8
чітка (понад 3 см) і дуже виразна до верхівки вимені 9

Оцінювання розставлення дійок на прикладі задніх дійок.
Вираженість оцінка
сильно спрямовані назовні 1
доволі сильно спрямовані назовні 2
спрямовані назовні 3
злегка спрямовані назовні 4
спрямовані донизу 5
злегка спрямовані всередину 6
спрямовані всередину 7
доволі сильно спрямовані всередину 8
сильно спрямовані всередину 9

Оцінювання розташування задніх дійок відносно долі вимені.
Вираженість оцінка
дуже широке 1
помітно широке 2
широке 3
злегка широке 4
у центрі 5
злегка зближене 6
зближене 7
помітно зближене 8
дуже зближене 9
Оцінювання наявності додаткових дійок.
Вираженість оцінка
фістула 1
додаткова дійка на основній 2
функціонуюча рудиментарна дійка 3
проміжна дійка 4
зародок проміжної дійки 5
велика рудиментарна дійка 6
маленька рудиментарна дійка 7
зародок рудиментарної дійки 8
чисте вим'я без недоліків 9

Таз


Вимірювання різниці висоти (см) від верхнього краю клубових кісток до верхнього краю сідничних горбів.
Вираженість оцінка
більше +3 см 1
+1 до +3 см 2
0 см 3
-1 до -3 см 4
-4 до -5 см 5
-6 до -8 см 6
-9 до -12 до см 7
-14 до -18 см 8
більше -18 см 9

Кінцівки


Оцінювання кута вигону кінцівок у центрі скакального суглоба за уявною лінією донизу у напрямку копитець і догори у напрямку тазу. Нормальний кут вигону (оцінка 5) - це кут у приблизно 150 ⁰.
Вираженість оцінка
рівний 1
дуже маленький вигін 2
маленький вигін 3
злегка маленький вигін 4
нормальний вигін 5
злегка збільшений вигін 6
сильний вигін 7
дуже сильний вигін 8
шаблеподібний 9

Оцінювання чіткості обрисів скакального суглоба з усіх боків:
Вираженість оцінка
дуже розпливчасті 1
розпливчасті 2
злегка розпливчасті 3
нечіткі 4
злегка нечіткі 5
чіткі 6
дуже чіткі 7
сухі 8
дуже сухі 9

Оцінювання чіткості будови бабок.
Вираженість оцінка
дуже рихлі 1
рихлі 2
дуже м'які 3
flexible 4
злегка пружні 5
тугі 6
дуже тугі 7
рівний 8
провислі 9

Вимірювання висоти (см) п'ятки як відстань від краю копитця до землі.
Вираженість оцінка
менше 1,0 см 1
1,5 см 2
2,0 см 3
2,5 см 4
3,0 см 5
3,5 см 6
4,0 см 7
4,5 см 8
5,0 см і більше 9

Опис масті тварини

біла голова 0
пляма темного кольору біля одного ока 1
пляма темного кольору біля обох очей 2
червона голова 3
темно-червоне 1
червоне 2
темно-жовте 3
жовте 4
суцільна 1
строката 2
плямиста 3
крапчаста 4
багато білого 5

Поведінка під час доїння

дуже спокійна 4
спокійна, без будь-яких проявів 5
злегка знервована 6
значно знервована 7

Вади Вим'я (1 - легкі вади, 2 - важкі вади)

1 2 см
2 1 см

Вади Тулуб (1 - легкі вади, 2 - важкі вади)

Вади Кінцівки (1 - легкі вади, 2 - важкі вади)

Загальна оцінка

..
..
..
..