Totaalscore uier

In de totaalscore voor het uier worden de 10 individuele onderbalkkenmerken berekend. Dit is bepaald naar hun uitwerking op de levensduur. Ook bij het uier betekenen beoordeelde gebreken een vermindering op de totaalscore.

De weging van de onderbalkkenmerken voor de berekening van de totaalscore van het uier.

Uiergebreken

  • Zucht in het uier
  • Onkant uier
  • korte achterspenen
  • Verdikte spenen
  • Voorspenen wijzen naar buiten
  • Spenen wijzen naar voren