Do systému FleckScore bol zaradený nový 22. lineárny čiastkový znak „Rozmiestnenie zadných ceckov“. Nový znak má pôsobiť proti zvyšujúcej sa frekvencii výskytu blízko seba umiestnených zadných ceckov. Od apríla 2019 sa vykonávajú aj odhady plemenných hodnôt ukazovateľov exteriéru podľa upraveného systému.

V rámci tohto procesu je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť aj zloženie vety s dátami pre potreby odhadu plemenných hodnôt ukazovateľov exteriéru. Pri použití starého programu pre výpočet (súbor v programe excel) je potrebné odstrániť stĺpec s označením X.

V systéme boli vykonané nasledovné zmeny:
1)    NOVÝ lineárny znak „Rozmiestnenie zadných ceckov“
2)    Odstránená chyba vemena „Rozmiestnenie ceckov vzadu ďaleko od seba“
3)    Odstránená chyba vemena „Rozmiestnenie ceckov vzadu úzke“.
4)    Zavedený nový výpočet pre navrhované hodnotenie hlavného znaku Končatiny
5)    Zavedený nový výpočet pre navrhované hodnotenie hlavného znaku Vemeno