Yeni özellik “arka meme başı yerleşimi” tanıtıldı. FleckScore’daki 22. lineer bireysel özelliktir. Yeni özellik öncelikle çok dar konumlandırılmış meme başlarınıdaki artışa karşı koymayı amaçlamaktadır. Nisan 2019’dan beri ıislah değeri de değiştirilmiş sistem kullanılarak işleme girmiştir.

Otomatik olarak gönderilen veri kayıtları için kayıt yapısının buna göre ayarlandığını lütfen unutmayın. Eski değerlendirme yazılımını (Excel dosyası) kullanırken, X sütununun kaldırılması gerekir.

Aşağıdaki değişiklikler yapıldı:
1) YENİ Lineer özellik, arka meme başı yerleşimi
2) Kaldırıldı: “birbirine uzak arka meme başı yerleşimi” kusuru
3) Kaldırıldı: “birbirine yakın arka meme başı yerleşimi” kusuru
4) Öneri notu ayak ile bacaklar için yeni formül
5) Öneri notu meme için yeni formül.