Wprowadzono do oceny liniowej nową cechę o nazwie „ Umiejscowienie tylnych strzyków“ jako cechę wspólną i indywidualną. Nowa cecha ma pomóc w odwróceniu niekorzystnej tendencji występowania coraz większej ilości krów ze strzykami tylnymi zbyt blisko siebie położonymi. Od kwietnia 2019 r. wartość hodowlana szacowana jest zgodnie z nowo dostosowanym systemem.

Proszę zwrócić uwagę na to, że zmienił się również zestaw ocenianych cech, który został odpowiednio dopasowany do automatycznie przesyłanych wyników ocen.

Wprowadzono następujące zmiany:
1)    NOWA cecha oceny liniowej umiejscowienie tylnych strzyków
2)    Usunięto: Wada „tylne strzyki rozmieszczone na zewnątrz“
3)    Usunięto: Wada „mała odległość między tylnymi strzykami“
4)    Nowa definicja sumarycznej oceny budowy nóg i racic
5)    Nowa definicja sumarycznej oceny budowy wymienia