Niet alleen in de Alpenlanden is men zeer enthousiast voor de Fleckviehfokkerij, ook in naburige landen in Europa wordt er fanatieker gefokt met Fleckvieh. Het is daarom nuttig om een bijeenkomst te houden en ideeën uit te wisselen over de gezamenlijke ontwikkeling, het aanpassen en het toepassen van nieuwe technieken. De Europese exterieurgroep komt jaarlijks bij elkaar om de Fleckviehfokkerij in diverse landen te harmoniseren, met het doel om de kwaliteit van de populatie zo uniform mogelijk te krijgen.

Dit jaar was Slowakije voor de eerste keer het gastland en zorgde voor goede omstandigheden voor het houden van zowel de vakinhoudelijke presentaties als de praktische uitvoering.

De meeting startte met een presentatie waar de huidige stand van zaken van het gebruik van de Fleckscore werd toegelicht.  Dr. Krogmeier lichtte toe hoe de beoordelingsresultaten worden gebruikt in de gezamenlijke fokwaardeschatting. Door regelmatige scholingen van de beoordelaars en de duidelijke handleidingen van de toepassing van de Fleckscore was er een goede samenwerking tussen de diverse partners (zie figuur 1). Dit resulteert in de voorwaarde om een een uniforme database te ontwikkelen voor een internationale fokwaardeschatting van stierinformatie en betrouwbare fokwaarden. Andere landen zijn zich inmiddels met grote toewijding aan het voorbereiden om zich bij onze fokwaardeschatting aan te sluiten.

In het voorbeeld van de Uierscore: In de loop van de jaren zijn de scores uniformer geworden tussen de verschillende landen en deelstaten.

Het doel van de exterieurbeoordeling blijft het ontwikkelen en uittesten van nieuwe kenmerken op hun functionaliteit. Omdat het belang van de klauwgezondheid meer en meer toeneemt, is het waardevol om te overwegen om meer informatie over de klauwen naast de klauwhoek op te nemen. In Duitsland en Oostenrijk werd daarom over een langere periode de klauwhoek lineair gescoord. De resultaten hiervan, uitgewerkt en gepresenteerd door Dr. Krogmeier, laten een lage erfelijkheid zien. Echter bestaat er een grotere samenhang met de overige beenkenmerken. Daarom wordt afgezien van verder verzameling van gegevens.

Verdere onderwerpen waren het gedrag en karakter tijdens het melken en het uitwerken van een totaalscore voor het algemeen voorkomen. Het karakter werd nieuw gedefinieerd en wordt in Duitsland en Oostenrijk op een 4-delige schaal weergegeven. Het wordt geadviseerd om deze manier in andere landen over te nemen, ook omdat in de nabije toekomst het standaard wordt om een fokwaardeschatting voor karakter uit te voeren. Momenteel is de totaalscore nog niet beschikbaar, maar deze vertoont een nauwe relatie met de levensduur. De fokwaardeschatting voor de totaalscore wordt beschikbaar.

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst van de vertegenwoordigers uit de diverse landen is het praktische gedeelte. De deelnemers moesten zes koeien met behulp van de onlinetool voor Fleckscore beoordelen. Het bedrijf Polnohospordarske (250 fleckviehkoeien) was hiervoor zeer geschikt. De resultaten van elk land werden vergeleken met de standaard. Afsluitend werden de individuele verschillen per koe bediscussieerd.

Samenvattend was de bijeenkomst van de diverse deelnemers uit negen landen zeer succesvol en waardevol. In de toekomst moet binnen Europa meer worden samengewerkt. Aansluitend werden de collega’s uit Slowakije bedankt voor de zeer goede voorbereiding. Volgend jaar wordt de Exterieur-meeting gehouden in Beieren (september 2020).

De deelnemers van de internationele Exterieur-bijeenkomst in Slowakije 2019

Auteur: Bernhard Luntz