Manuál k FleckScore – k dispozici ve více jazykových mutacích

Brožura FleckScore vytvořená na zakázku Světové a Evropské simmental-fleckvieh federace je vedle německé verze k dispozici také v angličtině, španělštině a češtině.

Brožura je vytištěná v praktickém formátu A5 a obsahuje všechny měřené a popisované znaky v grafické podobě spolu se slovním popisem znaku i toho, jak se jejich hodnoty získávají.

Výpočet souhrnných známek hlavních charakteristik s jednotlivými váhami podle jejich vlivu a dlouhověkost je představený na modelové krávě.

Formulář určený k hodnocení s detailními definicemi znaků a modelová kráva s popisem jednotlivých částí těla doplňuje celou brožuru.

Manuál – ideální podklady

Manuál je ideálním základem pro vstup do oblasti lineárního hodnocení skotu a má sloužit jako základní pomůcka pro vzdělávání v tomto směru na školách. Stejně tak může brožura sloužit k dalšímu vzdělávání aktivních chovatelů, aby podpořila porozumění systému FleckScore.

K dispozici je v němčině, angličtině a španělštině u FLECKVIEH AUSTRIA a ASR v češtině pak u SCHČSS.


Autor: Ing. Reinhard Pfleger, FLECKVIEH AUSTRIA