Prilagajamo Fleckscore

Na zadnjem srečanju evropskega združenja rejcev lisaste pasme (evf) v septembru, so se države članice dogovorile o spremembah v sistemu ocenjevanja Fleckscore. Prilagoditve se navezujejo predvsem na napake.

Z veseljem sporočamo, da se je prisotnost napak nog, vimena in okvirja v državah, vključenih v skupno ocenjevanje plemenskih vrednosti, močno zmanjšala. Ta trend kaže tudi na pozitiven razvoj okvirja in tehnologije reje. Če bodo zaradi tega napake v populaciji izgubile na pomenu, se odstranitev z ocenjevalnega lista, zdi upravičljiva. V prihodnosti napaki ozkega prsnega koša in ozkega razmika med seski ne bodo več relevantne. Delež ocenjenih krav s temi napakami je v Avstriji 0,8 oz. 0,4 odstoten, v zadnjih letih pa se je občutno zmanjšal. V Nemčiji ta delež znaša 0,2 oz. 0,6 odstotka.

Ocene napak povezanih z življenjsko dobo
Novo vrednotenje življenjske dobe je pokazalo, da napaka, “stopničasto vime« v tem gospodarsko pomembnem sklopu lastnosti, ni več tako pomembna, kot je bilo ocenjeno pred 10 leti. V prihodnosti se bo ob rahli izraženosti napake (1) odštela le ena točka namesto dveh. Pri močnejši izraženosti napake (2) pa se skupni oceni vimena odštejejo tri točke. Pri vrednotenju napake “zvončasti seski” pa se je pokazalo, da obstaja povezava z bistveno krajšo življenjsko dobo ob močneje izraženi napaki (2). Če so sprednji seski obrnjeni navzven, to povzroči močno omejeno delovanje, zlasti na kmetijah z molznimi roboti. Močneje izražena napaka (2) sedaj zniža oceno vimena za tri točke namesto za dve točki kot prej. Trenutna vrednotenja podatkov kažejo, da imajo telice z močno zvončastimi seski, okoli 10 mesecev krajšo življenjsko dobo.

Vpeljana nova napaka
V preteklem letu se je veliko razpravljalo o dolžini seskov. Stroka in rejci vedno znova poročajo o trendu krajšanja seskov. Delovni skupini ocenjevalcev na Bavarskem in v Baden-Württembergu sta zato v obdobju šestih mesecev izvedli raziskavo, da bi ocenili dolžino zadnjih seskov v populaciji. Izkazalo se je, da so zadnji seski v povprečju 0,5 cm krajši od sprednjih zato je dolžina zadnjih seskov analogno definirana glede na dolžino prednjih seskov. Opisni števili 1 in 2 izražata tudi dolžino seskov v cm. Pri več kot 19.000 testiranih telicah je le 1,5 odstotka zadnjih seskov uvrščenih med prekratke. Zanimivo je tudi, da kadar so sprednji seski zelo kratki, zadnji seski običajno niso krajši od prvih (glej sliko 2). V posameznih primerih je lahko razlika seveda tudi večja. Daljši kot so sprednji seski, večja je razlika med sprednjimi in zadnjimi seski. Tudi če situacija še ni nevarna je pravočasna obravnava trenda s strani FleckScore na mestu! Iz tega razloga je na novo uvedena napaka “kratki seski zadaj”. Če je dolžina zadnjega seska krajša od 3 cm, se stanje zabeleži kot napako kar vodi do odbitka dveh točk pri skupni oceni vimena. Vendar pa mora biti programiranje sistema ocenjevanja zastavljeno tako, da če so sprednji seski prekratki (ocena 1 ali 2), ni dodatnega odbitka še za prekratke zadnje seske. Kratki sprednji seski že omejujejo oceno vimena na 74 ali 77 točk. Zato se nadaljnji odbitek ne zdi potreben in bi dodatno “kaznoval” vimena, ki dobijo dobre ocene pri drugih lastnostih.

Evalvacija računskih enačb
Do poletja 2022 bo na Fleckscore v celoti izvedena evalvacija enačb za izračun ocen. V novem vzorcu več kot 200.000-ih ocenjenih telic, so na preizkušnji povezave med posameznimi lastnostmi in življenjsko dobo ter njihova kombinacija s skupno oceno živali. Znaki kažejo, da formule številnih ocen veljajo še danes, vendar se zdi, da je po več kot 10 letih FleckScore, zopet potrebna ponovna izpopolnitev. Na ta način sistem linearnega opisa upošteva stalen razvoj populacije, da bi še naprej zagotavljal visok pomen lisaste pasme. Navsezadnje imajo lastnosti zunanjosti tudi pri izbiri bikov velik pomen. Mimogrede: novejše ocene že kažejo, da se je produktivna življenjska doba povečala za 30 dni. Vsekakor je rezultat posledica številnih dejavnikov, a deloma tudi zasluga sistematičnosti ocenjevanja FleckScore.

Bernhard Luntz, živinoreja Grub

Slika 1: Razvoj napak vimena v Avstriji. Uteženi podatki so prikazani v % (Krogmeier 2021). Živali s izraženostjo napake 2 štejejo dvojno
Slika 2: Dolžina seskov zadaj proti dolžini seskov spredaj (n=19.159 telic)