Zmiany wprowadzone z dniem 1 października 2018

Wprowadzono do oceny liniowej nową cechę o nazwie „ Umiejscowienie tylnych strzyków“ jako cechę wspólną i indywidualną. Nowa cecha ma pomóc w odwróceniu niekorzystnej tendencji występowania coraz większej ilości krów ze strzykami tylnymi zbyt blisko siebie położonymi. 

Oprogramowanie zostanie odpowiednio zmodyfikowane a instrukcja z opisem jest właśnie w trakcie opracowywania. Pierwsze wartości hodowlane dla tej cechy pojawią się w kwietniu 2019 r. w ramach  prowadzonej międzynarodowej oceny wartości hodowlanej.

Proszę zwrócić uwagę na to, że zmienił się również zestaw ocenianych cech, który został odpowiednio dopasowany do automatycznie przesyłanych wyników ocen.  

Wprowadzono następujące zmiany:
1)    NOWA cecha oceny liniowej umiejscowienie tylnych strzyków
2)    Usunięto: Wada „tylne strzyki rozmieszczone na zewnątrz“ 
3)    Usunięto: Wada „mała odległość między tylnymi strzykami“
4)    Nowa definicja sumarycznej oceny budowy nóg i racic
5)    Nowa definicja sumarycznej oceny budowy wymienia

Autor: Ing. Johann Tanzler;  Zwettl, 19 września 2018