Ažurirano sa 1. listopadom 2018.

Novo svojstvo „položaj zadnjih sisa“, dodano kao 22. pojedinačno svojstvo. Novo svojstvo bi trebalo pomoći protiv povećanja pojave previše približenih zadnjih sisa.

Program je prilagođen a novi priručnik je u izradi. Prve uzgojne vrijednosti međunarodne procjene biti će objavljene u travnju 2019.

Imajte na umu da će podatkovne datoteke automatskog vraćanja biti različite i moraju se prilagoditi. Ako koristite bivši program za analizu, morate ukloniti stupac X.

Utvrđene su slijedeće promjene:
1)    Novo svojstvo: „položaj zadnjih sisa“.
2)    Uklonjeno: greška vanjštine “smjer zadnjih sisa van”.
3)    Uklonjeno: greška vanjštine “uzak položaj zadnjih sisa”.
4)    Novi indeks za noge.
5)    Novi indeks za vime.

Zwettl, 19. listopad 2018.